Arrest Hoge Raad wijst arrest in de kwestie Didam: belangrijke nieuwe receptuur voor gronduitgifte door overheden!

Hierbij maken wij u attent op een voor de praktijk van gronduitgifte door de overheid zeer belangwekkende uitspraak van de Hoge Raad van d.d. 26 november 2021. In dit arrest vernietigt de Hoge Raad het arrest van het Hof Arnhem-Leeuwarden van
19 november 2019 inzake de kwestie Didam.

Geschreven door
mr. J.M. (Jolanda) van Koeveringe-Dekker
Ernstige gebreken in de huurwoning – recht op een huurprijsvermindering én immateriële schadevergoeding?

Indien een huurwoning gebreken vertoont die zorgen voor een vermindering van het huurgenot, kan de huurder op grond van artikel 7:207 van het Burgerlijk Wetboek (hierna: ‘BW’) een huurprijsvermindering vorderen.
De ernstige gebreken aan de woning verminderen echter niet alleen het huurgenot, maar de huurder kan ook immateriële schade lijden vanwege deze gebreken. Denk bijvoorbeeld aan luchtwegproblemen of problemen aan gewrichten vanwege schimmel- of vochtproblematiek in de woning.

Geschreven door
mr. J. (Joke) Mikes
Mishandeling en ander wangedrag door huurders jegens medewerkers van een woningcorporatie

Wij krijgen met enige regelmaat vragen van woningcorporaties over huurders die zich onbeschoft en soms zelfs agressief gedragen tegenover medewerkers. Wanneer sprake is van fysiek geweld, kan dit leiden tot ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van de woning.

Geschreven door
mr. J. (Joke) Mikes
De eerste uitspraak in kort geding over betaling van de huur voor een café tijdens de Coronacrisis

Op 27 mei 2020 heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland uitspraak gedaan in kort geding over de vraag of de huurder de volledige huurprijs van een café moet betalen tijdens de Coronacrisis. De huurder wenst een regeling te treffen met de verhuurder om de huur niet, dan wel gedeeltelijk te betalen gedurende de Coronacrisis en doet een beroep op een huurprijsvermindering op grond van de wet (artikel 7:207 BW). De verhuurder vordert echter betaling van de volledige huurprijs.

Geschreven door
mr. J. (Joke) Mikes
Spoedwet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten klaar

Minister van Veldhoven voor Milieu en Wonen heeft gisteren het spoedwetsvoorstel Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten afgerond en aan de Tweede Kamer gestuurd. Met deze wet kunnen straks tijdelijke huurovereenkomsten voor een tijdelijke periode verlengd worden gedurende de coronacrisis.

Geschreven door
mr. J. (Joke) Mikes
Het coronavirus en de betaling van de huur door de ondernemer

Als gevolg van het coronavirus moeten horecagelegenheden sinds afgelopen zondagavond hun deuren gesloten houden. Vooralsnog gelden deze maatregelen tot 6 april a.s., maar een verlenging is zeker niet uitgesloten. Ook veel retailers sluiten hun deuren of hebben te kampen met een dalende omzet. Kortom, het coronavirus heeft (ook) grote gevolgen voor ondernemers.

Geschreven door
mr. J. (Joke) Mikes
Hoge bomen vangen veel wind

Het onstuimige weer van vorige week en afgelopen weekend heeft, voornamelijk door omgevallen bomen, flink wat schade veroorzaakt. Als we de berichtgeving moeten geloven gaat het zelfs om een miljoenenschade… Het is alleen de vraag of deze schade verhaald kan worden.

Geschreven door
mr. S. (Sietske) Delen mr. E.E. (Esther) Boone-Tange
Opstalaansprakelijkheid; een groot risico voor de overheid

Gemeenten, maar ook Waterschappen, hebben veel opstallen in bezit. Denk daarbij aan wegen, rioleringen, waterschapswerken/kunstwerken en zoals in dit geval, een gemeentelijke sporthal met tribune. Op een bezitter van een dergelijke opstal rust op basis van artikel 6:174 BW een risicoaansprakelijkheid.

Geschreven door
mr. drs. J.J. (Jan) Jacobse mr. R.M. (Ronald) Pieterse