Nieuws

Geen meerouderschap, wél draagmoederschap en deelgezag

De samenleving verandert, opvattingen over relaties en ouderschap veranderen. Steeds meer kinderen groeien op in nieuwe gezinsvormen, bijvoorbeeld bij een ongehuwd samenwonende vader en moeder, bij een alleenstaande ouder, bij twee moeders of twee vaders of bij zowel de juridische als sociale ouders in geval van een samengesteld gezin na...
De samenleving verandert, opvattingen over relaties en ouderschap veranderen.
De samenleving verandert, opvattingen over relaties en ouderschap veranderen. Steeds meer kinderen groeien op in nieuwe gezinsvormen, bijvoorbeeld bij een ongehuwd samenwonende vader en moeder, bij een alleenstaande ouder, bij twee moeders of twee vaders of bij zowel de juridische als sociale ouders in geval van een samengesteld gezin na echtscheiding. Op 7 december 2016 bracht de Staatscommissie Herijking ouderschap haar rapport ‘Kind en ouder in de 21e eeuw’ uit. De Staatscommissie gaat in haar rapport in op de vraag naar de wenselijkheid van een wijziging van ons familierecht als het gaat om ouderschap en gezag. Onlangs, op 12 juli 2019, gaf het kabinet een officiële reactie op de aanbevelingen op het terrein van draagmoederschap, meerouderschap en meerpersoonsgezag van de Staatscommissie Herijking ouderschap.

Rechtsgebieden