Nieuws

Komst advocaat/partner economisch strafrecht per 1 april a.s.

Wij delen u met groot genoegen mede dat wij opnieuw een belangrijke stap hebben gezet in de groei en de uitbreiding van ons kantoor en van onze maatschap. Wij hebben daarbij niet alleen gezocht naar een uitbreiding in termen van bemensing, maar ook uitbreiding van rechtsgebieden en van kennis. Daarbij waren wij met name op zoek naar een...
Wij delen u met groot genoegen mede dat wij opnieuw een belangrijke stap hebben gezet in de groei en de uitbreiding van ons kantoor en van onze maatschap.
Wij delen u met groot genoegen mede dat wij opnieuw een belangrijke stap hebben gezet in de groei en de uitbreiding van ons kantoor en van onze maatschap. Wij hebben daarbij niet alleen gezocht naar een uitbreiding in termen van bemensing, maar ook uitbreiding van rechtsgebieden en van kennis. Daarbij waren wij met name op zoek naar een rechtsgebied dat wel van belang kan zijn voor onze relaties, maar waarop wij nog geen specialisme in huis hadden. Wij zijn heel blij dat wij die uitbreiding hebben gevonden in de persoon van Mayke Goris, onze nieuwe partner, die onze maatschap per 1 april 2018 komt versterken. Zij is gespecialiseerd in economisch strafrecht. Mayke Goris zal vanaf 1 april a.s. vanuit onze Rotterdamse vestiging werken en zij neemt als partner haar huidige praktijk uit Almelo mee. Deze stap neemt zij welbewust omdat zij de overtuiging heeft gekregen dat zij haar praktijk beter kan voeren vanuit de Randstad nu zij landelijk werkt en verder wilde zij deel uitmaken van een groter kantoor met meerdere rechtsgebieden. Zij zal binnen ons kantoor haar eigen team verder uitbouwen. Wij zijn er van overtuigd dat Mayke goed past in onze maatschap en in ons kantoor. Zij vindt dezelfde zaken van belang als het gaat om het uitoefenen van ons beroep en het runnen van een kantoor. Zij combineert een gedegen kennis van het strafrecht en haar ruime praktijkervaring met haar vermogen om op een prettige wijze met mensen om te gaan en dat is in een spannend vak als het strafrecht, een belangrijke kwaliteit. Mayke is een gepokt en gemazelde strafrechtadvocate, met een zeer gedegen opleiding bij bekende strafpleiters. Zij is zich in haar jarenlange strafrechtpraktijk steeds meer gaan toeleggen op het economisch strafrecht. Waar moet bij economisch strafrecht aan gedacht worden? Zoals zij ook op haar website zegt, is het zo dat bedrijven, dienstverlenende instanties, overheden, bestuurders en leidinggevenden te maken kunnen krijgen met bijzondere opsporingsdiensten in plaats van de politie. Deze bijzondere diensten maken deel uit van inspectiediensten, zoals de inspectie leefomgeving en Transport (ILT), denk hierbij aan milieustrafzaken, of de NVWA als het gaat om bijvoorbeeld fraude in de vleessector, de IGZ als het bijvoorbeeld gaat om een onnatuurlijke dood in een zorginstelling of de Inspectie Sociale zaken en werkgelegenheid als het gaat om bedrijfsongevallen. Het kan ook gaan om fraudezaken en Fiod-onderzoeken in brede zin: fraude in de bouw, subsidies, faillissement –en hypotheekfraude, fraude in vastgoed en beleggingen. Verder moet gedacht worden aan strafrecht voor ambtsdragers bijvoorbeeld schending van een ambtsgeheim of corruptie, onderzoeken door de Rijksrecherche, en tenslotte het internationale strafrecht. Mayke beweegt zich gemakkelijk over de landsgrenzen heen en treedt op voor buitenlandse relaties met haar kennis van Engels, Frans, Duits en Spaans. Mayke Goris heeft in de loop der jaren vele van dit soort zaken onder handen gehad en is ook goed thuis in de bouw- en vastgoedwereld en ook bij de overheid. Behalve dat zij lid is van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten, doceert zij ook strafrecht aan advocaten vanuit OSR Juridische Opleidingen. Wij zien goede mogelijkheden om met Mayke samen te werken in aanpalende rechtsgebieden, zodat haar komst een waardevolle aanvulling is op onze juridische dienstverlening voor ondernemingen, instellingen en (semi-)overheden. Wij zijn daarom bijzonder blij om haar per 1 april a.s. welkom te heten. Uiteraard stelt Mayke zich binnenkort graag persoonlijk aan u voor. Mocht u met haar willen kennismaken of haar willen spreken over een mogelijk strafrechtelijke kwestie, neemt u dan gerust contact met ons op. Mayke is u graag van dienst, ook vóór haar komst op 1 april 2018!

Rechtsgebieden