Mag een verhuurder het verschaffen van het huurgenot opschorten?

De Hoge Raad heeft op 15 maart 2024 een interessant arrest gewezen over de vraag wanneer een  verhuurder zijn verplichting om het gehuurde aan de huurder ter beschikking te stellen, mag opschorten. In het verleden oordeelde verschillende rechters dat een verhuurder in beginsel niet bevoegd is om het verschaffen van het huurgenot op te schorten als de huurder bijvoorbeeld de huur niet betaalt. De Hoge Raad heeft nu duidelijkheid verschaft: onder bepaalde omstandigheden is de verhuurder bevoegd om diens verplichting tot het verschaffen van het huurgenot op te schorten.

Geschreven door
mr. J. (Joke) Mikes mr. F.S. (Fréderique) Ahsman
Wijzigingen Huisvestingswet 2014

Per 1 januari 2024 zijn de wijzigingen in de Huisvestingswet 2014 van kracht geworden. Gemeenten hebben er nu een aantal nieuwe instrumenten bij om in te zetten op het gebied van woonruimteverdeling en woonruimtevoorraadbeheer. Aanleiding voor deze wetswijziging op initiatief van Minister De Jonge was een evaluatie van onderzoeksbureau RIGO naar de doeltreffendheid en de effecten van de Huisvestingswet 2014 in de praktijk. Uit deze evaluatie kwam onder meer naar voren dat gemeenten de mogelijkheid willen krijgen om meer woningen toe te kunnen wijzen aan woningenzoekenden met een lokale binding en dat er behoefte is aan duidelijkheid over wanneer er instrumenten op grond van leefbaarheid ingezet kunnen worden. In dit blog laten wij de meest belangrijke wijzigingen de revue passeren.

Geschreven door
mr. J. (Joke) Mikes mr. E.E. (Esther) Boone-Tange
Strafrecht en arbeidsrecht: vrijgesproken en tóch ontslagen?

Het komt in onze praktijk regelmatig voor dat het strafrecht en het arbeidsrecht elkaar raken. Zo kan een werknemer worden verdacht van een strafbaar feit gepleegd op het werk of in het privéleven. Ook kan strafrechtelijk ingrijpen gevolgen hebben voor de arbeidsverhoudingen. Denk bijvoorbeeld aan een werknemer die in voorlopige hechtenis komt te zitten en daardoor niet kan werken. De vraag voor werkgevers is daarbij telkens: hoe ga ik hiermee om? In deze blog gaan wij in op enkele veelvoorkomende vragen.

Geschreven door
mr. F.G. (Gülsüm) Akkaya-Yilmaz mr. D.C.O. (Daniel) Ayinla
Een nieuwe aansprakelijkheid in het leven geroepen?

Op meerdere vlakken is het recente arrest van de Hoge Raad van 12 januari 2024 interessant. Niet alleen is een oordeel gegeven over de onrechtmatigheidsgrondslag ‘inbreuk op een subjectief recht’, ook lijkt een nieuwe aansprakelijkheid voor een voorzienbaar risico in het leven te zijn geroepen. Dit terwijl het uitgangspunt blijft dat daarvoor een normschending noodzakelijk is.

Geschreven door
mr. S. (Sietske) Delen mr. F.J.M. (Fabiènne) Tielemans
Knallend het nieuwe jaar in: helaas niet voor iedereen feest

Oud en nieuw! Een dag gevuld met oliebollen, champagne en niet te vergeten: een lucht versierd met vuurwerk. Voor velen een plezier, maar helaas begint het jaar niet voor iedereen gelukkig. Tijdens de jaarwisseling 2022/2023 zijn ongeveer 1.253 personen op de spoedeisende hulp of huisartsenpost beland als gevolg van door vuurwerk veroorzaakt letsel, zoals gehoorschade, amputatie van ledematen of oogletsel. In sommige gevallen kan de schade worden verhaald op een ander. Daar gaan wij op dit blog nader op in.

Geschreven door
mr. S. (Semia) Wiersma-Helal
Ontslag op staande voet: moet de werknemer vooraf gehoord worden of niet?

Het ontslag op staande voet is een ingrijpende manier om de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. De gevolgen van een ontslag op staande voet voor de werknemer zijn immers groot: direct einde van het dienstverband, geen recht meer op salaris, geen werkloosheidsuitkering en hij moet aan de werkgever een schadevergoeding betalen. De rechter toetst daarom tamelijk streng of aan alle voorwaarden voor een ontslag op staande voet is voldaan. De Hoge Raad heeft zich onlangs weer gebogen over een ontslag op staande voet op basis van een hoeveelheid aan ernstige misdragingen.

Geschreven door
mr. M.J. (Matthijs) Hoekstra L.L.J. (Laura) Bakker
Verzekeraar gebonden aan vrije advocaatkeuze

Niemand zit te wachten op een juridisch geschil. Of het nou gaat over de erfgrens met de buurman, over een woning met gebreken of over een ontslagkwestie, als je als ondernemer of als particulier betrokken raakt in zulke kwesties, dan kost dat veel negatieve energie. Maar soms is het onvermijdelijk en kun je niet anders dan de strijd aangaan. Om dat met succes te kunnen doen is juridisch – en strategisch – advies van een advocaat onmisbaar en soms zelfs noodzakelijk. Zo is het bijvoorbeeld onmogelijk om zonder advocaat bij de rechtbank of het gerechtshof te procederen.

Geschreven door
mr. J. (Joke) Mikes
Schade van verhuurders na een politie-inval

Niemand zit op een politie-inval in zijn woning te wachten. Het levert naast veel bekijks van de buren, ook materiële schade op. Dit omdat de politie vanwege het verrassingseffect de woning zonder te kloppen of aan te bellen binnenvalt. Wij zien in onze praktijk met enige regelmaat dat verhuurders geconfronteerd worden met schade aan hun pand die is veroorzaakt door een politie-inval bij één van hun huurders. Deze schade bestaat dan bijvoorbeeld uit een kapotte deur of deurkozijn. Voor de verhuurder is het natuurlijk van belang om te weten op wie zij deze schade kan verhalen. Is dat de huurder, de politie of een andere partij? In deze blog beantwoorden wij deze vraag.

Geschreven door
mr. D.C.O. (Daniel) Ayinla mr. F.S. (Fréderique) Ahsman