Vergroenen van vastgoed: per 1 januari 2023 is energielabel C verplicht!
Geschreven door
mr. J. (Joke) Mikes
Na 10 jaar is er een nieuw ROZ-model voor horeca- en winkelruimte

Het ROZ-model is een veelgebruikt model voor huurovereenkomsten in de zin van artikel 7:290 BW, zoals van winkel- en horecaruimte. Het model is ontwikkeld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), een samenwerkingsverband van vastgoedeigenaren, makelaars, beleggers en financiële instellingen. In 2012 werd het laatste model geïntroduceerd en eind 2022 is er een nieuw model vastgesteld als gevolg van veranderingen in de markt en de wet- en regelgeving en de behoefte aan meer flexibiliteit. Het nieuwe model is sinds januari 2023 beschikbaar en bevat – behoudens tekstuele wijzigingen – enkele belangrijke verschillen ten opzichte van het vorige model uit 2012. Deze bepalingen sluiten aan bij de actualiteiten. In deze blog bespreken we de meest opvallende wijzigingen.

Geschreven door
mr. F.S. (Fréderique) Ahsman mr. J. (Joke) Mikes
Didam Jurisprudentie – het vertrouwensbeginsel prevaleert (dit keer)

Deze week gepubliceerd, een nieuwe Didam-uitspraak. Inmiddels een welbekende term in de juridische wereld, maar zeker ook bij overheden en vastgoed-en gebied ontwikkelaars. Vanuit ons Didam-team, de nieuwste ontwikkelingen in beeld. Een blog over een recente uitspraak waarin het vertrouwensbeginsel prevaleert.

Geschreven door
mr. F.J.M. (Fabiènne) Tielemans
Enkel glas is geen gebrek in de zin van artikel 7:204 BW

Er zijn op dit moment nog veel slecht geïsoleerde huurwoningen in Nederland, ongeveer 580.000 huurwoningen hebben energielabel E of slechter. Minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft daarom nieuwe plannen gemaakt zodat een duurzame woning voor iedereen binnen handbereik komt. Zo worden vanaf 1 januari 2030 wettelijke eisen gesteld aan de verhuur van corporatiewoningen en private huurwoningen. Slecht geïsoleerde huizen mogen niet meer worden verhuurd. Huurwoningen moeten namelijk minimaal energielabel D hebben. Deze regelgeving zal naar verluidt voor woningcorporaties én voor particuliere verhuurders gelden.

Geschreven door
mr. F.S. (Fréderique) Ahsman
Schiet de tijdelijke huurovereenkomst haar doel voorbij?

In Nederland was het uitgangspunt tot 1 juli 2016 dat huurovereenkomsten voor woonruimten voor onbepaalde tijd werden gesloten. Tijdelijke verhuur was de uitzondering en alleen mogelijk voor een aantal specifiek (in de wet) omschreven gevallen (zie 1). Hier kwam op 1 juli 2016 met de inwerkingtreding van de ‘Wet doorstroming huurmarkt 2015’ verandering in. De mogelijkheden tot het sluiten van tijdelijke huurovereenkomsten werden uitgebreid. Dit onder andere met als doel de doorstroming te verbeteren.

Geschreven door
mr. S. (Semia) Wiersma-Helal
De Wet goed verhuurderschap

Met de Wet goed verhuurderschap komt er een landelijke basisnorm voor goed verhuurderschap in de vorm van algemene regels. Op deze manier wordt het voor alle partijen die betrokken zijn in het verhuurproces duidelijk hoe het gedrag van een goed verhuurder er in de praktijk uit moet zien. De algemene regels zijn van toepassing op het gehele huurproces en op zowel reguliere verhuur van woonruimte als de verhuur van verblijfsruimte aan arbeidsmigranten.

Geschreven door
mr. F.S. (Fréderique) Ahsman
Programma ‘Een thuis voor iedereen’

Op 11 mei 2022 stuurde Minister de Jonge een brief naar de Tweede Kamer waarin hij het programma “Een thuis voor iedereen” aanbood. Het doel van dit programma is het realiseren van voldoende woningen voor aandachtsgroepen. De woningen moeten gelijkmatig worden verdeeld over alle gemeenten.

Geschreven door
mr. J.Q. (Jelle) van Renswoude
Huisuitzettingen en de rechten van het kind

De Woon&Co online bijeenkomst van 21 november 2022 met als onderwerp ‘digitaal spreekuur’ zijn bij de actualiteiten onder meer de rechten van het kind aan de orde geweest. Bij procedures strekkende die leiden tot huisuitzettingen van een gezin – dus ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van de woning – moet de rechter ook de belangen van het minderjarige kind meewegen.

Geschreven door
mr. J. (Joke) Mikes