Wanneer iemand in uw directe omgeving overlijdt, kunt u als nabestaande geconfronteerd worden met tal van juridische vragen rondom de verdeling van een erfenis. Juridische vragen over het erfrecht spelen vooral wanneer een erfenis niet in goed overleg kan worden afgewikkeld.

Onze erfrechtspecialist kan u van dienst zijn met advies en, als dat nodig is, met het voorleggen van een geschil aan de rechter over bijvoorbeeld:

  • samenleven zonder huwelijk
  • het ontbreken van een testament
  • erfenis na echtscheiding
  • legitieme portie
  • vruchtgebruik
  • kinderen uit meerdere huwelijken
  • onterving

Onze specialist: Matthijs Hoekstra