De samenwerking tussen gemeenten en andere (overheids)organisaties biedt veel mogelijkheden, maar vergt ook kennis van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Niet alleen wanneer besloten wordt tot samenwerking kunnen wij u bijstaan, maar ook wanneer de samenwerking even wat minder loopt of opgelopen spanningen zelfs tot een uittreding leidt.

Doordat wij met name overheden bijstaan, hebben wij oog voor de politiek- en bestuurlijk gevoelige aspecten die bij een samenwerking tussen overheden een rol spelen. Niet alleen brengen wij de juridische mogelijkheden binnen een samenwerking in kaart, wij houden ook rekening met belangen van een overheid ten opzichte van de samenwerkingspartners, de financiële impact van samenwerkingsconstructies en begrijpen wij dat een gang naar de rechter lang niet altijd de beste oplossing is.

Onze specialisten zijn Jan Jacobse en Ronald Pieterse