Wij hebben ruime ervaring met het adviseren en zo nodig procederen over de toepassing van het staatssteunrecht. Overheden, semi overheden, instellingen en ondernemingen kunnen in allerlei situaties te maken krijgen met staatssteun. Op basis van actuele kennis adviseren wij hen wat de mogelijkheden van het staatssteunrecht zijn.

Het kan bijvoorbeeld gaan over het staatssteunproof inrichten van een contract bij gebiedsontwikkeling of in verband met de financiering van een nieuwe school of een zwembad. Ook bij het verlenen of ontvangen van subsidies moet vaak rekening worden gehouden met het staatssteunrecht. Wij kunnen bijvoorbeeld adviseren over de toepassing van een (groeps)vrijstellingsregeling of de aanwijzing van een dienst van algemeen economisch belang. Wij volgen de ontwikkelingen van het staatssteunrecht op de voet en hebben bij de toepassing daarvan ook aandacht voor mogelijke raakvlakken met de toepassing van het aanbestedingsrecht, de Wet Markt en Overheid en ontwikkelingen op het vlak van de verdeling van schaarse rechten en onroerende zaken (Didam).

Met name onze staatssteunspecialisten Paul Adriaanse en Carolien de Snoo-Verhage zullen u deskundig adviseren over de mogelijkheden op het gebied van staatssteunrecht. Paul is naast advocaat tevens gast universitair hoofddocent staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden en publiceert en doceert veel op dit gebied.