Het kunnen bijstaan van waterschappen vergt specialistische kennis, niet alleen van de waterbeheerstaken
– waaronder ook de technische kant – maar van het hele spectrum van toegepast privaat- en publiekrecht. Die specialistische kennis en ervaring hebben wij in huis.

Wij adviseren en vertegenwoordigen waterschappen en hoogheemraadschappen op uiteenlopende gebieden. Zo procederen wij niet alleen regelmatig over de zorgplicht die op een waterbeheerder rust, maar adviseren ook onder meer over nadeelcompensatie, peilbesluiten, watervergunningen en kwesties inzake de Wegenwet.

Vanuit onze specialisatie staan wij ook vermeld op de shortlist van toonaangevende overheidsverzekeraars en hebben wij veel landelijke ervaring in het behandelen van water gerelateerde schadeclaims: zowel onder de grond (rioleringen en grondwater) als boven de grond (oppervlaktewater), in de stad maar ook op het platteland, te veel water (overstroming) of juist te weinig (verdroging) en van zoet tot (te) zout.

Onze waterschapsrelaties waarderen niet alleen dit water(schaps)specialisme, maar vooral ook onze werkwijze, die zich kenmerkt door kwaliteit, discretie, gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen, korte lijnen, persoonlijke service en no-nonsense. Wij spreken uw ‘taal’ en zijn graag uw (vertrouwelijke) sparringpartner, ook in tijden van crisis.

Met name onze advocaten Jan Jacobse en Ronald Pieterse hebben veel (landelijke) ervaring op dit gebied en helpen u graag.