Ons team van strafrechtadvocaten begeeft zich op het terrein van de industrie en nijverheid, bouw en vastgoed, landbouw en visserij, non-profit organisaties en landelijke en lokale overheid. Wij zijn bekend met de verschillende inspectie- en opsporingsdiensten, zoals de FIOD, de douane, ILT, NVWA, Nederlandse Arbeidsinspectie, IGJ, onderwijsinspectie, de Kansspelautoriteit, de FIU, BFT en de Rijksrecherche. Ook de Onderzoeksraad voor Veiligheid met haar eigen regelgeving en dynamiek is voor ons bekend terrein.

Straf- en sanctierecht

 • economisch strafrecht (milieudelicten, bedrijfsongevallen, voedselveiligheid, productveiligheid)
 • bijzondere wetgeving (Omgevingswet, Wet Dieren, Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden, Visserijwet, Waterwet, Arbeidsomstandighedenwet, Warenwet en Wet milieubeheer)
 • financieel-economisch strafrecht (boekhoudfraude, faillissementsfraude, subsidiefraude, fiscale fraude, mestfraude en visserijfraude)
 • commuun strafrecht
 • cassatie in strafzaken
 • cybercrime en cybersecurity
 • interne onderzoeken, aangiftes
 • bijstand benadeelde partijen (rechtspersonen)

Handhavend bestuursrecht

 • bestuurlijk instrumentarium (Bestuurlijke boete, last onder bestuursdwang/dwangsom, eis tot naleving, intrekken vergunning, handhavingsverzoeken)
 • pand- en woningsluitingen
 • Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob)
 • Besluit risico’s zware ongevallen 2015 (BRZO)

Onze strafrechtspecialisten zijn: Mayke Goris, Tim van der Eerden, Daniel Ayinla