Bij gebiedsontwikkeling komen veel juridische leerstukken samen en spelen vaak grote belangen een rol. Onze specialisten kunnen u bijstaan over de volle breedte van het omgevingsrecht, of het nu gaat om bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen, voorkeursrechten of (grondexploitatie)overeenkomsten.

Het team adviseert en procedeert voor investeerders, projectontwikkelaars, ondernemingen en overheden. Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan de ontwikkeling van woonwijken, kantoren, (tijdelijke) huisvestingslocaties, en bestemmingsplannen.

Specifiek voor overheden kan ons team bouwen op jarenlange ervaring in het werken voor en ook bij overheden. Wij kennen de overheid van binnenuit en daardoor kunnen waterschappen, gemeenten, provincies en semi-overheden erop rekenen dat onze aanpak precies is afgestemd op de werkwijzen, behoeften en belangen van de overheid.

Onze specialisten: Jolanda van Koeveringe-Dekker, Jan Jacobse, Sietske Delen, Jaimy Tordoff en Esther Boone-Tange