Het kunnen bijstaan van waterschappen vergt specialistische kennis, niet alleen van de waterbeheerstaken – waaronder ook de technische kant – maar van het hele spectrum van toegepast privaat– en publiekrecht.

De verhouding tussen verplichtingen en beleidsvrijheid is complex. Die specialistische kennis hebben wij in huis. Wij adviseren en vertegenwoordigen waterschappen en hoogheemraadschappen op uiteenlopende gebieden.
Wij procederen niet alleen regelmatig over bijvoorbeeld de zorgplicht die op een waterbeheerder rust, maar adviseren ook onder meer over nadeelcompensatie, peilbesluiten, watervergunningen en kwesties inzake de Wegenwet.

Met name onze partners Jan Jacobse en Ronald Pieterse hebben veel (landelijke) ervaring op dit gebied en helpen u graag.