Geschreven door
mr. J.Q. (Jelle) van Renswoude

Op 11 mei 2022 stuurde Minister de Jonge een brief naar de Tweede Kamer waarin hij het programma “Een thuis voor iedereen” aanbood. Het doel van dit programma is het realiseren van voldoende woningen voor aandachtsgroepen. De woningen moeten gelijkmatig worden verdeeld over alle gemeenten.

Aandachtsgroepen
Algemeen bekend is dat Nederland kampt met een groot woningtekort. Op 8 juli 2021 adviseerde de overheidsadviesgroep (interbestuurlijke werkgroep versterking beleid huisvesting aandachtsgroepen) al over de urgentie van dit probleem:
“Wanneer passende huisvesting ontbreekt, dreigt algauw een negatieve spiraal van sociale problemen”.
Voor veel mensen zoals starters en mensen met een middeninkomen, is het moeilijk om een passende woning te vinden. Sommige mensen hebben nog minder kansen vanwege hun kwetsbare situatie. Dit zijn bijvoorbeeld dak- en thuislozen of een asielzoeker die net een verblijfsvergunning heeft verkregen. Het programma “Een thuis voor iedereen” wil onder meer voor deze aandachtsgroepen het aantal beschikbare woningen vergroten.

Samen aan de weg timmeren
Om deze uitdaging te lijf te gaan bundelen het Rijk, de provincies, de gemeenten en woningcorporaties hun krachten. Tot en met 2030 moeten er in totaal 600.000 betaalbare woningen worden gebouwd. Hiervan zijn 350.000 woningen bestemd voor mensen met een middeninkomen. Verder moeten er 250.000 sociale huurwoningen komen voor mensen met een laag inkomen.
Het programma wil voorzien in meer balans in de woningvoorraad en er wordt gestreefd naar 30% sociale huurwoningen.
Gemeenten met minder dan 30% sociale huurwoningen in hun bestaande woningvoorraad moeten hierdoor een tandje bijzetten. Gemeenten die al (ruim) boven het streven zitten, kunnen minder sociale huurwoningen bouwen.
Om in iedere regio een betere balans in de woningvoorraad te realiseren worden er prestatieafspraken gemaakt die vanuit de overheid worden gemonitord. In het uiterste geval kunnen gemeenten gehouden worden aan het toewerken naar dit streven. Daartoe krijgen provincies een nog in het leven te roepen wettelijke interventiemogelijkheid.

Slot
Nederland kampt voorlopig nog met een fors woningtekort. Dit kan ernstige gevolgen met zich meebrengen voor aandachtsgroepen en uiteindelijk voor de gehele maatschappij. Hoewel de situatie complex en urgent is, is er met het programma ‘Een thuis voor iedereen’ een integrale aanpak op poten gezet. Verschillende lagen van de overheid, maatschappelijke partijen en (verenigingen van) woningcorporaties stropen gezamenlijk hun mouwen op om het woningtekort voor 2030 (gedeeltelijk) op te lossen.