Onze arbeidsrechtadvocaten lossen de meeste geschillen tussen werkgevers en werknemers pragmatisch op en voorkomen zo escalatie. Wij zorgen in overleg met de werkgever of werknemer voor een degelijke oplossing, waarbij procederen geen doel op zich is. Als de zaak toch aan de rechter voorgelegd moet worden, dan zetten onze arbeidsrechtadvocaten hun ruime proceservaring in. Uw belangen worden ook in een procedure optimaal verdedigd.

De kennis en ervaring van onze arbeidsrechtadvocaten komt van pas in sectoren als de bouw, de industrie en de zorg. Ook lokale overheden zoals gemeentes, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen doen regelmatig een beroep op onze arbeidsrechtadvocaten. De meeste ambtenaren zijn namelijk op basis van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) sinds 1 januari 2020 ook werknemer met een arbeidsovereenkomst.

Bij onze arbeidsrechtadvocaten bent u aan het juiste adres voor vragen over:

 • proeftijd
 • concurrentiebeding
 • aanzegging en aanzegtermijn
 • contracten voor bepaalde tijd
 • oproepovereenkomsten
 • ziekte en re-integratie
 • reorganisatie
 • ontslag
 • werknemers in dienst van de overheid.
 • werkgeversaansprakelijkheid
 • ondernemingsraad
 • payrollen en uitzenden

Onze specialisten: Jelle van Roeyen, Matthijs Hoekstra en Gülsüm Akkaya-Yilmaz