Het aanbestedingsrecht heeft tot doel eerlijke concurrentie te bevorderen en beoogt te verzekeren dat ondernemingen op een eerlijke wijze kunnen meedingen naar overheidsopdrachten, concessies en/of speciale sectoropdrachten. Ons team beschikt over de expertise om zowel overheidsopdrachtgevers, publieke samenwerkingsverbanden als ondernemers bij te staan.

Wij werken praktisch en resultaatgericht; onze betrokkenheid in de beginfase kan geschillen en procedures gedurende de aanbesteding voorkomen. Wij adviseren en procederen onder meer over:

 • de (Europese) aanbestedingsplicht
 • uitzonderingen op de aanbestedingsplicht
 • de te hanteren aanbestedingsstrategie
 • het opstellen van aanbestedingsdocumenten
 • de beoordeling van inschrijvingen (geldigheid)
 • het opstellen van gunningsbesluiten
 • het inrichten van publiek-publieke samenwerking (inbesteding)
 • het inrichten van publiek-private samenwerking waaronder gebiedsontwikkeling
 • het (niet) wezenlijk wijzigen van overeenkomsten
 • vraagstukken bij de uitvoering van overeenkomsten die zijn aanbesteed
 • het voeren van kort geding procedures
 • klachtprocedure bij de Commissie van Aanbestedingsexperts

Onze specialisten: Marjo Meeuwsen-Dek, Edwin Bregonje, Carolien de Snoo-Verhage, Fabiènne Tielemans