Compliance is het begrip waarmee wordt aangeduid dat een persoon of organisatie werkt in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Het gaat over het nakomen van normen of het zich ernaar schikken. Compliance is een methode van werken, of anders geformuleerd: werken volgens het boekje. Compliance omvat dus ook het toezicht op het werken volgens de regels. Het interne toezicht vindt plaats door een persoon die meestal de titel compliance officer draagt.

 

 

Eén van de belangrijke aspecten van compliance is de bescherming van de privacy, ook wel het recht om met rust gelaten te worden genoemd. Privacy gaat om de afscherming van persoonsgegevens, het eigen lichaam, de woning of leefruimte, en het familie- en gezinsleven. Privacy omvat ook het recht om vertrouwelijk te communiceren, zoals via brief, telefoon en e-mail.
Onze specialisten kunnen u advies geven over de toepasselijke regelgeving en de juiste wijze van toepassing en implementatie daarvan binnen uw organisatie. Ook kunnen wij u bijstaan wanneer een toezichthouder een onderzoek instelt en wanneer u wenst op te komen tegen een opgelegde sanctie.
Regelgeving en onderwerpen waarover wij adviseren en procederen:

  • Wet Financieel Toezicht (WFT)
  • Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)
  • Mededingingswet
  • Aanbestedingswet
  • Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
  • Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet)
  • Wet bestuur en toezicht rechtspersonen

Onze specialisten zijn: Matthijs Hoekstra, Jan Jacobse, Jelle van Roeyen en Gülsüm Akkaya-Yilmaz