Geschreven door
mr. F.S. (Fréderique) Ahsman

Er zijn op dit moment nog veel slecht geïsoleerde huurwoningen in Nederland, ongeveer 580.000 huurwoningen hebben energielabel E of slechter. Minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft daarom nieuwe plannen gemaakt zodat een duurzame woning voor iedereen binnen handbereik komt. Zo worden vanaf 1 januari 2030 wettelijke eisen gesteld aan de verhuur van corporatiewoningen en private huurwoningen. Slecht geïsoleerde huizen mogen niet meer worden verhuurd. Huurwoningen moeten namelijk minimaal energielabel D hebben. Deze regelgeving zal naar verluidt voor woningcorporaties én voor particuliere verhuurders gelden.

In dit kader is in de Tweede Kamer de vraag gesteld of enkel glas als gebrek (in de zin van artikel 7:204 BW) aangemerkt moet worden en zodat het kan leiden tot een huurverlaging. Daarbij werd expliciet verwezen naar de normering op enkel glas in Vlaanderen. De inbreuk op de dubbelglasnorm heeft verschillende gevolgen in Vlaanderen, zoals aanmerking als een zwaar gebrek en een ongeschiktheidsverklaring bestaande uit een heffing en verbod tot verhuur.

In Nederland kan een huurder wel ingevolge artikel 7:243 BW bij de rechter vorderen dat de verhuurder op eigen kosten dubbel glas moet aanbrengen. De huurder moet dan wel bereid zijn om daarvoor een redelijke huurverhoging te betalen (Rb. Rotterdam 13 juni 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:4559).

In zijn brief van 21 oktober jl. aan de Tweede Kamer antwoord minister De Jonge dat het niet verstandig is om aanvullende normering specifiek voor enkel glas in te stellen gegeven het huidige beleid (Kamerstukken II 27 926, Brief van de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, nr. 370). Het hebben van enkel glas levert dus niet per definitie een gebrek op.

Wel worden vanaf 2024 aftrekpunten in het woningwaarderingsstelsel (WWS) toegekend voor huurwoningen met de energielabels E, F en G. Woningen met een hoog energielabel, bijvoorbeeld A+, krijgen daarentegen pluspunten in het WWS. Over de exacte vormgeving van de aanscherping van het WWS zal minister De Jonge later meer duidelijkheid geven. De aanscherping van het WWS zal per 1 januari 2024 ingaan.

Daarnaast is afgesproken met Aedes, VNG en Woonbond dat woningcorporaties huurwoningen met een slecht energielabel al uiterlijk in 2028 moeten verduurzamen, 450.000 woningen moeten aardgasvrij gemaakt worden en 675.000 woningen moeten toekomst klaar geïsoleerd worden. Dit is in ruil voor de afschaffing van de verhuurderheffing. Woningcorporaties zullen hierbij geen huurverhoging vragen aan zittende huurder na het nemen van isolatiemaatregelen.

Voor private verhuurders worden de Subsidieregeling Verduurzaming en Onderhoud (SVOH) begin 2023 uitgebreid. De regeling zal dan voor zowel sociale huurwoningen, als voor huurwoningen in de vrije sector gelden.

Op dit moment levert een slecht geïsoleerde huurwoning met bijvoorbeeld enkel glas dus geen gebrek op in de zin van artikel 7:204 BW. Wel moeten woningcorporaties zorgen dat alle huurwoningen uiterlijk in 2028 minimaal energielabel D hebben. Voor uitsluitend isolatiemaatregelen mogen woningcorporaties geen huurverhoging meer vragen. Private verhuurders hebben nog tot 2030 om hun huurwoningen te verduurzamen én in sommige gevallen kunnen zij in aanmerking komen voor een subsidie op basis van de SVOH. Vooralsnog geldt deze subsidieregeling tot 2026. Dit is een extra prikkel voor verhuurders om woningen sneller te verduurzamen.

Het is nog wachten op de specifieke gevolgen van niet-naleving van de verduurzamingsregels. Het is zeer onwaarschijnlijk dat er een verbod volgt om woningen met een lager energielabel dan D te verhuren na 2030.