In het bestuursrecht staan met name besluiten van overheden centraal, zoals vergunningen, ontheffingen, subsidies, beslissingen m.b.t. handhaving of openbaarmaking van informatie. Tegen de meeste besluiten van overheden staan rechtsmiddelen open, zoals bezwaar en beroep.

Heeft u vragen over een (voorgenomen) besluit? Wij toetsen (vooraf) besluiten en signaleren voetangels en klemmen. Ook voeren en begeleiden wij bestuursrechtelijke (spoed)procedures voor overheden, (derde-)belanghebbenden of bezwaarmakers. Wij houden nieuwe ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en daarom kunnen wij u steeds voorzien van een passend en actueel advies, gebaseerd op de laatste stand van de wet- en regelgeving en jurisprudentie. Doordat onze advocaten jarenlange ervaring hebben in het werken met, voor en bij de overheid, kunt u verwachten dat onze adviezen niet alleen juridisch waterdicht, maar ook praktisch toepasbaar zijn.

Wij richten onze dienstverlening vooral op overheden en de projectontwikkelaars maar staan in voorkomende gevallen ook bedrijven en particulieren bij. Het gaat om uiteenlopende kwesties op het gebied van:

  • omgevingsrecht
  • Wet open overheid/Wet openbaarheid van bestuur
  • handhaving
  • toezeggingen en informatieverstrekking
  • wegbeheer
  • nadeelcompensatie
  • subisidies
  • burgemeestersbevoegdheden

Onze specialisten: Jan Jacobse, Jolanda van Koeveringe-Dekker, Ronald Pieterse, Paul Adriaanse, Sietske Delen, Jelle van Renswoude, Jaimy Tordoff, Fréderique Ahsman en Esther Boone-Tange