Werkgevers let op! Er geldt een verzwaarde informatieplicht voor de opname van vakantiedagen door uw werknemers.

In deze blog wordt een recente uitspraak van de Hoge Raad besproken. In deze uitspraak geeft de Hoge Raad antwoord op de vraag of een werkgever wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen moet uitbetalen die een werknemer tijdens het dienstverband heeft opgebouwd, maar die niet door hem zijn opgenomen.

Geschreven door
mr. M.J. (Matthijs) Hoekstra L.L.J. (Laura) Bakker
Hospitaovereenkomst, bij bepaalde tijd geen proeftijd

Een kamer/deel van een woning huren in de woning van de verhuurder, wordt gedaan door middel van een hospitaovereenkomst. Huurder en verhuurder wonen dan in dezelfde woonruimte. Dit kan riskant zijn, zeker als huurder en verhuurder elkaar nog niet kennen. Wat zijn de opties?

Geschreven door
mr. J. (Joke) Mikes L.L.J. (Laura) Bakker
Het verschil tussen een arbeidsmigrant en een toerist en de Dienstenrichtlijn; een verduidelijking hoe het wel en niet moet.

De afgelopen jaren is het onderwerp aangaande de huisvesting van arbeidsmigranten en seizoenarbeiders een spraakmakend thema geweest. Niet alleen in het nieuws, maar ook in de rechtspraak komt het onderwerp regelmatig aan bod. Over het algemeen gaat de rechtspraak over de vraag of het huisvesten van arbeidsmigranten en seizoenarbeiders is toegestaan op grond van het bestemmingsplan. De uitspraak van 2 augustus 2023 van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: ‘de Afdeling’) is juridisch interessant omdat deze een mooie inkijk geeft in de systematiek van de Dienstenrichtlijn en waarop gelet moet worden bij het maken van planregels.

Geschreven door
mr. J.M. (Jolanda) van Koeveringe-Dekker mr. J. (Jaimy) Tordoff
Wat houdt de Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie in?

De Eerste Kamer heeft op 14 maart 2023 de Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie aangenomen. De wet treedt op 15 november 2023 in werking. Maar wat is een turboliquidatie en wat houdt deze wet in?

Geschreven door
mr. F.G. (Gülsüm) Akkaya-Yilmaz
Ontslag op staande voet

De Rechtbank Midden-Nederland (locatie Utrecht) heeft op 9 mei 2023 uitspraak gedaan in een arbeidszaak. De rechtbank heeft hierin geoordeeld dat een ontslag op staande voet (art. 7:677 BW) ten onrechte is gegeven en werkgever aan werknemer (onder andere) een transitievergoeding en billijke vergoeding moet betalen.

Geschreven door
mr. M.J. (Matthijs) Hoekstra mr. J.P.G. (Jelle) van Roeyen L.L.J. (Laura) Bakker
Monitoren van werknemers

Thuis werken is sinds de corona steeds gebruikelijker geworden. Ook tegenwoordig werken werknemers vaak één of meer dagen vanaf thuis. Werken werknemers dan wel even hard als op kantoor of zijn ze nog allemaal andere dingen onder werktijd aan het doen? Maken ze dezelfde uren als op kantoor? Mag een werkgever zijn werknemers hierop controleren, zoals het monitoren van de computers van zijn werknemers? En tot in hoeverre is dat dan mogelijk?

Geschreven door
mr. M.J. (Matthijs) Hoekstra mr. F.G. (Gülsüm) Akkaya-Yilmaz L.L.J. (Laura) Bakker
Twijfels van een afgewezen inschrijver kunnen leiden tot verplicht onderzoek naar abnormaal lage inschrijving.

In een recent arrest van 11 mei 2023 heeft het Europese Hof van Justitie meer duidelijkheid gegeven over hoe aanbestedende diensten om dienen te gaan met (mogelijk) abnormaal lage inschrijvingen. Tot nu toe werd aangenomen dat (alleen) wanneer de aanbestedende dienst vermoedt dat een inschrijving abnormaal laag is, nader onderzoek moet worden verricht. Afhankelijk van de uitkomsten van dit onderzoek, kan de aanbestedende dienst (moeten) beslissen om de inschrijving als abnormaal laag af te wijzen of de opdracht toch te gunnen. Uit het arrest van 11 mei 2023 blijkt echter dat de aanbestedende dienst ook een onderzoeksplicht heeft, indien een afgewezen inschrijver gemotiveerd aangeeft dat de prijs van de winnende inschrijver abnormaal laag is.

Geschreven door
mr. E. (Edwin) Bregonje mr. J.C. (Carolien) de Snoo-Verhage
Alle partijen betrokken in het bouwproces: bereid u voor op 1 januari 2024!

Met ingang van 1 januari 2024 gaat de Omgevingswet in werking treden. Onderdeel van de Omgevingswet is ook de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen en de versterking van de positie van de bouwconsument (WKB). Zoals inmiddels algemeen bekend ziet de WKB op twee aspecten. Enerzijds gaat het om het privatiseren van het technisch bouwtoezicht. Anderzijds gaat het om de wijzigingen die in het Burgerlijk Wetboek (BW) worden aangebracht om de rechtspositie van de bouwconsument te verbeteren. In zijn algemeenheid hebben deze wijzigingen tot gevolg dat de rechtspositie van de aannemer verslechtert. Het is dus van groot belang om hiervan op de hoogte te zijn. Want wanneer krijg je als aannemer met de gevolgen van deze wetswijziging te maken en hoe bereid je je daar tijdig op voor?

Geschreven door
mr. J.W. (Jan-Willem) van Koeveringe