Geschreven door
mr. J. (Joke) Mikes

Niemand zit te wachten op een juridisch geschil. Of het nou gaat over de erfgrens met de buurman, over een woning met gebreken of over een ontslagkwestie, als je als ondernemer of als particulier betrokken raakt in zulke kwesties, dan kost dat veel negatieve energie. Maar soms is het onvermijdelijk en kun je niet anders dan de strijd aangaan. Om dat met succes te kunnen doen is juridisch – en strategisch – advies van een advocaat onmisbaar en soms zelfs noodzakelijk. Zo is het bijvoorbeeld onmogelijk om zonder advocaat bij de rechtbank of het gerechtshof te procederen.

Natuurlijk hangt er een prijskaartje aan kwaliteit. Dat geldt ook voor de advocatuur. Er zijn particulieren en ook ondernemers die zich tegen de kosten van juridische hulp en bijstand hebben verzekerd. In ruil voor het betalen van de premie, kunnen zij een beroep doen op hun verzekering mits de kwestie onder de dekking van de polis valt en er niet tijdens de wachttijd een beroep op de verzekering wordt gedaan want “brandende huizen kun je niet verzekeren”.

Als deze obstakels er niet zijn, dan kan de verzekerde een beroep doen op het recht op vrije advocaatkeuze. Dit betekent dat iemand die verzekerd is voor rechtsbijstand zelf kan kiezen door welke externe – dus niet bij de verzekeraar in dienst zijnde – advocaat hij zijn belangen wil laten behartigen, waarbij de verzekering de kosten moet vergoeden. Toch zijn er verzekeraars die dit recht proberen te beperken door hun verzekerden weg te houden bij advocaten en door hen niet te informeren over de mogelijkheid om zelf een advocaat te kiezen.

Vaak zeggen verzekeraars dat er pas recht op vrije advocaatkeuze bestaat als er procedure aanhangig is en dus niet in de “voorfase” (dat is de fase vóórdat een procedure aanhangig is). Dit standpunt is echter niet juist. Dit blijkt uit de jurisprudentie, waarin is bepaald dat het recht op vrije advocaatkeuze ontstaat zodra de verzekerde uit hoofde van de verzekeringsovereenkomst het recht heeft bijstand van de verzekeraar te eisen. Ook is het niet zo dat de verzekerde eerst een opdrachtbevestiging van de verzekeraar moet afwachten.

Als een verzekerde kiest voor een advocaat, proberen verzekeraars vaak prijsafspraken te maken. Als het budget voor een externe advocaat, afgezet tegen het verzekerde bedrag, zodanig beperkt is dat het de verzekerde in de praktijk onmogelijk maakt een redelijke keuze voor een advocaat te maken, is dit in strijd met het recht op vrije advocaatkeuze.

Het is natuurlijk wrang om jarenlang premie te betalen voor een rechtsbijstandverzekering en dan óók nog eens zelf de advocaatkosten te moeten betalen, omdat de verzekeraar de boot afhoudt. Gelukkig kan een afwijzend dekkingsstandpunt vaak met succes worden aangevochten en in sommige gevallen kunnen zelfs al betaalde advocaatkosten alsnog bij de verzekeraar geclaimd worden.

Meer weten? Neem gerust contact met ons op!