Ons specialisme

De overeenkomst tussen een werkgever en een werknemer wordt beheerst door complexe wet- en regelgeving. De ervaren arbeidsrechtadvocaten van Justion Advocaten kennen het arbeidsrecht van A tot Z. Hun juridische kennis komt van pas in sectoren als de bouw, de industrie en de zorg. Overheden zoals gemeentes, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen doen regelmatig een beroep op onze arbeidsrechtadvocaten voor het ambtenarenrecht en de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). Bij het Team bent u ook aan het goede adres voor vragen over collectief ontslag, medezeggenschap (de Wet op de ondernemingsraden) en arbeidsomstandigheden (waaronder werkgeversaansprakelijkheid).

Onze specialisten

Terreinen

 • Proeftijd.
 • Ambtenarenrecht.
 • Concurrentiebeding.
 • Aanzegging en aanzegtermijn.
 • Contracten voor bepaalde tijd.
 • Oproepovereenkomsten.
 • Ziekte en re-integratie.
 • Reorganisatie.
 • Ontslag.
 • Normalisering rechtspositie ambtenaren.

Ons Team bestaat uit Jelle van Roeyen (Teamvoorzitter), Diel Boere, Matthijs Hoekstra, Gracia Dierickx en Gülsüm Yilmaz. Zij gebruiken heldere taal, zodat u precies weet waar u aan toe bent. Als er een arbeidsrechtelijk geschil is ontstaan, dan proberen zij met een pragmatische aanpak escalatie te voorkomen. Wij streven naar een degelijke oplossing en procederen is geen doel op zich. Kan een procedure niet voorkomen worden, dan zetten onze arbeidsrechtadvocaten hun ruime proceservaring in, zodat uw belangen bij de rechter optimaal worden verdedigd.

  Lidmaatschappen

  • Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN).
  • Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Zeeland (VAAZ).

  Cursussen

  • Wet normalisering rechtspositie ambtenaren.
  • Ontslag volgens de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) en de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB).

  Team arbeidsrecht en ambtenarenrecht terreinen