Matthijs helpt werkgevers bij alle juridische vraagstukken rondom personeel zoals ontslag, disfunctioneren, ziekte en medezeggenschap. Hij zorgt daarbij voor de juiste mix van juridisch denken en de menselijke factor.

Matthijs is in 1996 beëdigd als advocaat. Vanaf 2000 heeft hij zich gespecialiseerd in het arbeidsrecht. In 2007 voltooide Matthijs de specialisatieopleiding Arbeidsrecht aan de Grotius Academie. Erfrecht is de andere specialisatie van Matthijs. Hij adviseert bijvoorbeeld erfgenamen, executeurs, legatarissen en legitimarissen over de afwikkeling van een nalatenschap. Indien nodig, procedeert Matthijs over de verdeling van een erfenis. Tot slot beschikt Matthijs over de nodige kennis van het compliance en privacyrecht zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Matthijs is naast advocaat ook mediator. Als mediator begeleidt hij werkgevers en werknemers die samen een oplossing willen bereiken voor hun conflict. Ook erfgenamen kunnen een beroep doen op Matthijs als mediator. Matthijs richt zich daarnaast op het oplossen van conflicten tussen zakelijke partijen.
Matthijs is lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN) en bestuurslid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Zeeland (VAAZ). Van 1 januari 2013 tot medio maart 2018 is hij lid van de raad van de orde van advocaten Zeeland-West-Brabant geweest, waarbinnen hij de laatste drie jaar de functie van waarnemend deken heeft vervuld. Matthijs is sinds 1 december 2022 plv. lid van de Raad van Discipline ’s‑Hertogenbosch.

Registraties

Matthijs heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  • Arbeidsrecht
  • Erfrecht

Deze registratie verplicht Matthijs elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Arbeidsrecht en Ambtenarenrecht, Compliance en Privacy (AVG), Erfrecht, Ondernemingsrecht
  • Grotius Arbeidsrecht 2007
  • Lid Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN)
  • Lid Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Zeeland (VAAZ)
Nederlands, Engels
  • Plv. lid Raad van Discipline ’s‑Hertogenbosch
  • Bestuurslid VAAZ
  • Secretaris Marnixring Sas van Gent “De Vier Ambachten”