Jelle is vanaf de aanvang van zijn advocatenloopbaan werkzaam in de ondernemingsrechtpraktijk. Hij heeft zich vervolgens toegelegd op het arbeidsrecht en aansprakelijkheidsrecht. In 2017 voltooide Jelle met goed gevolg (cum laude) de specialisatieopleiding Tilburg Maastricht Arbeidsrecht (TMA) van de universiteiten Tilburg en Maastricht.

Op het gebied van arbeidsrecht adviseert en procedeert Jelle over het aangaan, wijzigen en beëindigen van arbeidsovereenkomsten, flexibele arbeidsrelaties, CAO-recht, arbeidsongeschiktheid en ambtenarenrecht. Als voormalig voorzitter van een ondernemingsraad heeft hij bijzondere affiniteit met het medezeggenschapsrecht. Jelle heeft verder veel ervaring bij het begeleiden van overnames op arbeidsrechtelijk gebied en het uitvoeren van reorganisaties. Jelle verzorgt met regelmaat lezingen over de Wet werk en zekerheid (Wwz), het CAO-recht en het ontslagrecht.

Met betrekking tot het aansprakelijkheidsrecht adviseert Jelle onder meer over (de beëindiging en nakoming van) overeenkomsten, onrechtmatige daad, werkgeversaansprakelijkheid en hoofdelijke aansprakelijkheid. Jelle heeft een ruime proceservaring en is daardoor goed thuis in procedures voor rechtbanken en hoven.

Registraties

Jelle heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  • Arbeidsrecht
  • Ondernemingsrecht

Deze registratie verplicht Jelle elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

 

Arbeidsrecht en Ambtenarenrecht, Ondernemingsrecht
  • Tilburg Maastricht Arbeidsrecht (TMA)
  • Lid Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN)
  • Lid Jong Management
Nederlands, Engels