”Eerst zien, dan geloven…”

Genodigden: Inkopers, juristen, betrokkenen bij aanbestedingsprocedures
Datum: dinsdag 20 februari 2024, vanaf 13.30 uur
Locatie: Gemeentehuis Westland, Verdilaan 7 te (2671 VW) Naaldwijk

Gemeente Westland organiseert tezamen met Justion Advocaten een cursus aanbestedingsrecht. Tijdens deze bijeenkomst zullen advocaten van Justion Advocaten u gedurende ongeveer twee uur bijpraten over de recente ontwikkelingen op het gebied van inkoop en aanbesteding. Het thema van de bijeenkomst is: Eerst zien, dan geloven… Wij zullen met name ingaan op de volgende actuele onderwerpen:

Onregelmatigheden in de inschrijfprijs
Hoe bepaal je als aanbestedende dienst of een inschrijving abnormaal laag of onaanvaardbaar hoog is? Ben je verplicht om een abnormaal lage inschrijving of een onaanvaardbaar hoge inschrijving af te wijzen?

Onderzoeksplicht en vertrouwelijkheid
Wanneer en hoe stel je onderzoek in? Welke bewijsmiddelen moet je opvragen? Wat als een afgewezen inschrijver twijfel zaait over de winnende inschrijving? Hoe moet worden omgegaan met vertrouwelijke informatie uit de inschrijving?
Vanzelfsprekend is er gelegenheid voor het stellen van vragen. Uw input wordt zeer op prijs gesteld.

Programma
13.30 – 14.00   Inloop
14.00 – 15.00   Inhoudelijk deel 1
15.00 – 15.15    Pauze
15.15 – 16.15     Inhoudelijk deel 2
16.15 – 17.00     Afsluiting en napraten

Aanmelden
Deelname aan deze bijeenkomst is kosteloos. Aan de bijeenkomst kunnen maximaal 20 tot 25 personen deelnemen. Dit aantal is inmiddels bereikt. Als u belangstelling heeft, dan kunt u zich aanmelden voor de reservelijst, via onderstaand formulier.”

NB: Kort voor de bijeenkomst ontvangt u een lijst met de namen van de deelnemers. Als u liever niet hebt dat uw naam op deze lijst vermeld wordt, kunt u dit bij uw inschrijving aangeven.

Gemeente Westland en Justion Advocaten hopen op uw komst!
Namens Gemeente Westland, Lennart Verbeek
Namens Justion Advocaten, Marjo Meeuwsen-Dek, Carolien de Snoo-Verhage,
Edwin Bregonje en Fabiènne Tielemans

Inschrijven cursus aanbestedingsrecht 11-06-2024

Deelnemerslijst
Kort voor de bijeenkomst ontvangt u een lijst met de namen van de deelnemers. Als u liever niet hebt dat uw naam op deze lijst vermeld wordt, kunt u dit bij uw inschrijving aangeven.