Marjo is een gepassioneerd en gedreven advocaat. Zij is met name werkzaam op het gebied van het aanbestedingsrecht en het vastgoed en bouwrecht. Zij heeft een ruime ervaring in de publieke sector.

Marjo heeft in 1998 haar studie Nederlands Recht voltooid aan de Universiteit van Utrecht. Zij is zowel privaatrechtelijk als bestuursrechtelijk afgestudeerd. Sinds haar afstuderen is Marjo als advocaat werkzaam. Vanaf 2011 is Marjo verbonden aan Justion Advocaten. Sinds 2014 is zij één van de partners van ons kantoor. Marjo is gespecialiseerd in het aanbestedingsrecht en vastgoed en bouwrecht. In de dagelijkse praktijk adviseert zij met name aanbestedende diensten over te volgen (Europese) aanbestedingsprocedures en zij stelt daarbij ook aanbestedingsdocumenten op (zoals aanbestedingsleidraden en bouwcontracten). Tevens staat zij aanbestedende diensten en inschrijvers bij in procedures over gunningsbeslissingen. Voorts adviseert en procedeert zij in bouw- en aanbestedingszaken waarin tijdens de uitvoering geschillen ontstaan. In haar werk staat zij bekend om haar betrokkenheid en enthousiasme en zoekt zij steeds samen met cliënt naar de beste oplossing.

Registraties

In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten is Marjo op de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  • Aanbestedingsrecht
  • Vastgoedrecht

Deze registratie verplicht Marjo elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten minimaal tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Aanbesteding, Vastgoed en Bouwrecht
  • Grotius Europees en Nederlands aanbestedingsrecht
  • Lid Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht (NVvA)
  • Lid Vereniging voor Bouwrecht-Advocaten (VBR-A)
Nederlands, Engels
  • Lid Stichting Slot Oostende Biercrowd