Carolien adviseert en procedeert op het gebied van het aanbestedingsrecht, staatssteunrecht en aanverwante gebieden.

Carolien is in 2008 afgestudeerd aan de Universiteit van Tilburg. Zij heeft de bacheloropleiding Internationaal en Europees Recht en de masteropleiding International Business Law afgerond. Daarna is Carolien aan de slag gegaan als juridisch medewerker. In 2010 is zij als advocaat beëdigd en sinds 1 maart 2014 is Carolien werkzaam bij Justion Advocaten.

Carolien heeft zich gespecialiseerd in het aanbestedingsrecht. Zij adviseert aanbestedende diensten over de te volgen (Europese) aanbestedingsprocedures, uitzonderingen op de aanbestedingsplicht, inkoop- en aanbestedingsbeleid, etc. Zij is ook ervaren in het opstellen van aanbestedingsdocumenten. Waar nodig staat Carolien aanbestedende diensten (of inschrijvers) ook bij in procedures over gunningsbeslissingen. Carolien geeft met regelmaat workshops over aanbestedingsrechtelijke onderwerpen. Daarnaast houdt zij zich bezig met vraagstukken die zien op het staatsteunrecht, subsidies en de Wet Markt en Overheid.

Registraties

Carolien heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  • Aanbestedingsrecht

Deze registratie verplicht Carolien elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit geregistreerd rechtsgebied.

Aanbesteding, Staatssteun, Vastgoed en Bouwrecht
  • Lid Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht (NVvA)
Nederlands, Engels