”Eerst zien, dan geloven…”

Doelgroep: Inkopers, juristen, betrokkenen bij aanbestedingsprocedures
Datum: dinsdag 11 juni 2024, vanaf 13.30 uur
Locatie: Gemeentehuis Vlissingen, Paul Krugerstraat 1 te (4382 MA) Vlissingen

Gemeente Vlissingen organiseert tezamen met Justion Advocaten een cursus aanbestedingsrecht. Tijdens deze bijeenkomst zullen advocaten van Justion Advocaten u gedurende ongeveer twee uur bijpraten over de recente ontwikkelingen op het gebied van inkoop en aanbesteding.

Het thema van de bijeenkomst is: “Eerst zien, dan geloven…” Wij zullen met name ingaan op de volgende actuele onderwerpen:
Deel 1: Onregelmatigheden in de inschrijfprijs
Hoe bepaal je als aanbestedende dienst of een inschrijving abnormaal laag of onaanvaardbaar hoog is? Ben je verplicht om een abnormaal lage inschrijving of een onaanvaardbaar hoge inschrijving af te wijzen?
Deel 2: Onderzoeksplicht en vertrouwelijkheid Wanneer en hoe stel je onderzoek in? Welke bewijsmiddelen moet je opvragen? Wat als een afgewezen inschrijver twijfel zaait over de winnende inschrijving? Hoe moet worden omgegaan met vertrouwelijke informatie uit de inschrijving?
Vanzelfsprekend is er gelegenheid voor het stellen van vragen. Uw input wordt zeer op prijs gesteld.

Programma
13.30 – 14.00 Inloop
14.00 – 15.00 Inhoudelijk deel 1
15.00 – 15.15 Pauze
15.15 – 16.15 Inhoudelijk deel 2
16.15 – 17.00 Afsluiting en napraten

Aanmelden
Deelname aan deze bijeenkomst is kosteloos. Als u belangstelling heeft, dan kunt u zich – bij voorkeur vóór 10 mei – aanmelden via onze website. Indien het maximaal aantal aanmeldingen is bereikt, zullen wij u hierover informeren.
NB: Wij laten u hierbij volledigheidshalve weten dat indien u zich aanmeldt voor deze cursus, uw gegevens worden gedeeld met de Gemeente Vlissingen en Justion Advocaten. Kort voor de bijeenkomst ontvangt u een lijst met de namen van de deelnemers. Als u liever niet hebt dat uw naam op deze lijst vermeld wordt, kunt u dit bij uw inschrijving aangeven.

Gemeente Vlissingen en Justion Advocaten hopen op uw komst!
Namens Gemeente Vlissingen, Tonny Vleugel
Namens Justion Advocaten, Marjo Meeuwsen-Dek, Carolien de Snoo-Verhage, Edwin Bregonje en Fabiènne Tielemans

Inschrijven cursus aanbestedingsrecht 11-06-2024

Deelnemerslijst
Kort voor de bijeenkomst ontvangt u een lijst met de namen van de deelnemers. Als u liever niet hebt dat uw naam op deze lijst vermeld wordt, kunt u dit bij uw inschrijving aangeven.