Daniel is afgestudeerd in het Straf- en Strafprocesrecht.

Daniel heeft zowel zijn bachelor als zijn master Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden behaald. Daniel studeerde in augustus 2021 (cum laude) af in de afstudeerrichting Straf- en Strafprocesrecht.

Tijdens zijn studie heeft Daniel onder meer stage gelopen in de advocatuur en de rechterlijke macht. Naast zijn studie heeft hij zich beziggehouden met het geven van bijles en eindexamentraining aan voornamelijk middelbare scholieren. Tijdens en na zijn afstuderen is hij als docent verbonden geweest aan de Universiteit Leiden. Hij heeft gedoceerd in de bachelorvakken Inleiding Strafrecht en Moot Court.

Daniel maakt sinds augustus 2022 onderdeel uit van de expertise strafrecht. Hij behandelt zaken op het gebied van het algemene strafrecht, financieel-economisch strafecht, milieustrafrecht, economisch strafrecht en bestuursrecht.

Strafrecht
  • Lid Jonge Balie Rotterdam
  • Lid Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten
Nederlands, Engels, Duits, Frans, Yoruba