Tim is een ervaren en deskundige strafrechtadvocaat. Hij staat bedrijven bij uit verschillende sectoren zoals de bouw, de visserij en transport. Zijn doel is om een gang naar de rechter en reputatieschade te voorkomen.

Na een jaar lang reizen door Zuid-Amerika en een korte periode werkzaam te zijn geweest in het bedrijfsleven, behaalde Tim in 2010 zijn master Strafrecht aan de Universiteit van Amsterdam.

Sinds 2010 is Tim strafrechtadvocaat in Rotterdam. Hij staat bedrijven bij die geconfronteerd (dreigen te worden) met een strafrechtelijke vervolging. Te denken hierbij valt aan milieudelicten, bedrijfsongevallen, productveiligheid en fraude. Ook verricht Tim interne onderzoeken bij bedrijven naar aanleiding van een (mogelijke) misstand of een incident. Ten slotte heeft Tim een commune strafpraktijk. Hierdoor is hij gemiddeld twee tot drie keer in de week in de rechtszaal te vinden en blijft hij met zijn voeten in de klei staan.

De afgelopen jaren is Tim dan ook uitgegroeid tot een deskundige, doortastende en empathische advocaat die de creativiteit bezit om buiten gebaande paden te kijken. Daarnaast is Tim opgeleid als mediator. Hij gebruikt zijn opgedane mediationvaardigheden in zijn strafpraktijk.

Registraties

Tim heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  • Strafrecht

Deze registratie verplicht Tim elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit geregistreerd rechtsgebied.

Strafrecht
Nederlands, Engels, Spaans