Jan heeft een landelijke praktijk. Hij adviseert en procedeert vooral op het gebied van overheid en aansprakelijkheid, vastgoed en bouwrecht en bestuursrecht en handhaving, vaak in een politiek en bestuurlijk gevoelige context.

Jan is na zijn afstuderen aan de Universiteit Leiden (1995) werkzaam geweest als bedrijfsadviseur bij een werkgeversorganisatie. Sinds zijn beëdiging in 1997 heeft Jan praktijk gehouden in Lelystad en Almere en sinds 2002 in Middelburg.
De cliënten die Jan bedient zijn vooral overheden en hun aansprakelijkheidsverzekeraars. De ‘waterpraktijk’ is een specialisme waar Jan met name de laatste decennia veel ervaring in heeft opgedaan. Dit vanwege de praktische gevolgen van klimaatadaptatie. Daarnaast heeft Jan een bijzondere interesse voor zogenaamde grondwettelijke vrijheden, waaronder onrechtmatige (media)uitlatingen.
In juridisch complexe zaken voelt Jan zich in zijn element en maakt hij het verschil. Daarbij is hij transparant, zakelijk en zegt hij waar het op staat. Door zijn proceservaring weet hij ook in advisering ongelukken te voorkomen. Mede daarom verzorgt hij regelmatig (in-house) cursussen, lezingen en trainingen en publiceert hij ook.
In en buiten de advocatuur heeft Jan ruime bestuurlijke ervaring. Jan is als partner en dagelijks bestuurder aan ons kantoor verbonden en is teamvoorzitter van het team overheid en aansprakelijkheid. Jan is naast jurist ook theoloog; in 2021 heeft hij (in deeltijd) zijn master behaald.

Registraties
In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten is Jan op de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  • Burgerlijk procesrecht
  • Vastgoedrecht
  • Letselschade

Deze registratie verplicht Jan elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten minimaal tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Aansprakelijkheid en Letselschade, Bestuursrecht en Handhaving, Omgevingsrecht en Gebiedsontwikkeling, Overheid en Aansprakelijkheid, Vastgoed en Bouwrecht, Water(schaps)recht
  • Lid Vereniging voor Bouwrecht (VBR).
  • Lid Vereniging voor Bouwrecht-Advocaten (VBR-A).
Nederlands, Engels, Duits
  • Lid van de Delta Platformraad
  • Lid comité van Aanbeveling ‘De Wegwijzer’ te Almere
  • Lid comité van Aanbeveling ‘Kimon’ te Apeldoorn
  • Lid Classicale college voor de behandeling van bezwaren en geschillen (PKN)
  • Lid Raad van Toezicht van de Stichting Het Zeeuwse Landschap