Elke twee jaar worden door de Europese Commissie de drempelbedragen voor Europese aanbestedingen opnieuw vastgesteld.

In het publicatieblad van 16 november 2023 (https://eur-lex.europa.eu/oj/daily-view/L-series/default.html?&ojDate=16112023) heeft de Europese Commissie de drempelbedragen voor de jaren 2024 en 2025 bekend gemaakt. De drempels zijn (met uitzondering van de drempel voor sociale en andere specifieke diensten) ten opzichte van de huidige drempels iets verhoogd.

Voor de klassieke overheid gelden met ingang van 1 januari 2024 de volgende drempels (bedragen exclusief btw):
Werken: € 5.538.000,- (dit was € 5.382.000,-)
Leveringen/diensten decentrale overheid: € 221.000,- (dit was € 215.000,-)
Leveringen/diensten centrale overheid: € 143.000,- (dit was € 140.000,-)

Sociale en andere specifieke diensten: € 750.000,- (dit was € 750.000,-)

Voor speciale sectorbedrijven gelden met ingang van 1 januari 2024 de volgende drempels (bedragen exclusief btw):
Werken: € 5.538.000,- (dit was € 5.382.000,-)
Leveringen/diensten: € 443.000,- (dit was € 431.000,-)
Sociale en andere specifieke diensten: € 1.000.000,- (dit was € 1.000.000,-)

Voor concessies gelden met ingang van 1 januari 2024 de volgende drempels (bedragen exclusief btw):
Concessies voor werken: € 5.538.000,- (dit was € 5.382.000,-)
Dienstenconcessies: € 5.538.000,- (dit was € 5.382.000,-)

Heeft u vragen over het bepalen van de geraamde waarde van een opdracht of wilt u meer weten over de verschillende aanbestedingsprocedures? Neem gerust contact met ons op!