Ronald adviseert en procedeert landelijk, op het gebied van overheidsaansprakelijkheid, contracten, vastgoed en bestuursrecht, met een specifieke focus op alles wat met water(beheer) te maken heeft.

Ronald is privaatrechtelijk afgestudeerd aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Voor zijn overstap naar de advocatuur heeft Ronald ruime werkervaring binnen de overheid opgebouwd. Hij adviseert en procedeert vooral voor overheden en hun verzekeraars op het grensvlak van privaatrecht en publiekrecht. Zo behandelt hij schadeclaims met betrekking tot de schending van zorgplichten, zaken over informatieverstrekking en toezeggingen, het aangaan en beëindigen van overeenkomsten en staat hij overheden en bestuurders bij m.b.t. vergunningen en openbare ordebevoegdheden. Het gaat vaak om complexe dossiers in een maatschappelijk en politiek gevoelige context. Doordat Ronald de overheid van binnenuit kent, kan hij in complexe kwesties het speelveld goed overzien om vanuit juridische vraagstukken snel naar praktische oplossingen toe te werken. In de samenwerking met cliënten is Ronald transparant en zegt hij waar het op staat.
Vanuit zijn specialismen verzorgt Ronald regelmatig lezingen en (in house) cursussen voor cliënten door het gehele land en publiceert hij.

Registraties

In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten is Ronald op de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  • Burgerlijk procesrecht
  • Omgevingsrecht

Deze registratie verplicht Ronald elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten minimaal tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Aansprakelijkheid en Letselschade, Bestuursrecht en Handhaving, Overheid en Aansprakelijkheid, Water(schaps)recht
  • Lid Vereniging Jonge Onroerend goed Juristen (VJOJ).
  • Lid Vereniging voor Bouwrecht (VBR).
Nederlands, Engels
  • Lid van de Delta Platformraad