Het artikel van Semia Wiersma-Helal en Sietske Delen over de gevolgen van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren voor werkgerelateerde schade is gepubliceerd in het PPS-bulletin #3 2023.

In het artikel maken Semia en Sietske de balans op na 3,5 jaar Wnra op het gebied van werkgerelateerde schade. Zo gaan ze in op de vraag in hoeverre de rechtspraak van de Centrale Raad van Beroep nog steeds relevant is bij een aanspraak op schadevergoeding door een genormaliseerde ambtenaar. Het artikel is te lezen op het platform personenschade van het Verbond van Verzekeraars.