Paul werkt in de overheid- en aansprakelijkheidspraktijk van Justion Advocaten, met een specialisatie in het staatssteunrecht. Hij heeft ruime ervaring met adviseren en procederen over complexe juridisch-bestuurlijke vraagstukken op snijvlakken van Europees en Nederlands (bestuurs)recht.

Paul werkt sinds 2014 als advocaat bij Justion Advocaten. Daarvoor werkte hij voltijds bij de afdeling staats- en bestuursrecht van de Universiteit Leiden, eerst als universitair docent, vervolgens als universitair hoofddocent. Hij studeerde staats- en bestuursrecht en privaatrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Aansluitend behaalde hij een LL.M. in Comparative, European and International Legal Studies aan het Europees Universitair Instituut te Florence. Hij promoveerde aan de Vrije Universiteit Amsterdam op een proefschrift over de handhaving van Europees staatssteunrecht in situaties van onrechtmatige staatssteun.

Paul werkt in zijn advies- en procespraktijk voor provincies, gemeenten, waterschappen, semioverheden, instellingen en ondernemingen. Vanuit zijn praktijkervaring en (wetenschappelijke) expertise doceert en publiceert hij ook regelmatig, onder meer over de toepassing van het staatssteunrecht en de Wet Markt en overheid. Hij verzorgt ook regelmatig cursussen over actualiteiten binnen de overheidspraktijk. Naast advocaat is Paul op gastbasis als universitair hoofddocent verbonden aan de afdeling staats- en bestuursrecht van de Universiteit Leiden.

Registraties

Paul heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  • Bestuursrecht
  • Economisch ordeningsrecht

Deze registratie verplicht Paul elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten minimaal tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Staatssteun, Overheid en Aansprakelijkheid, Bestuursrecht en Handhaving
  • Lid Vereniging voor Bestuursrecht
  • Lid Nederlandse Vereniging voor Europees Recht
Nederlands, Engels, Duits, Frans
  • Gast universitair hoofddocent staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden
  • Gast annotator van het tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
  • Docent SSR