Jan-Willem adviseert en procedeert op het gebied van het vastgoed en bouwrecht (zowel bij de gewone rechter als bij de Raad van Arbitrage in Bouwgeschillen). Daarnaast adviseert hij bij contractvorming.

Jan-Willem is in 1988 afgestudeerd (Nederlands recht en fiscaal recht) aan de Universiteit Leiden. Aansluitend aan zijn militaire diensttijd (officier JZ Staf 1 LK) is hij werkzaam geweest als belastingadviseur bij Price Waterhouse in Rotterdam. Medio 1992 stapt hij over naar een landelijk opererend subsidieadviesbureau. In mei 1995 start Jan-Willem als zelfstandig jurist en is hij werkzaam in diverse sectoren (projectontwikkeling, bouw, verblijfsrecreatie, visserij), waarin hij zich onder meer bezighoudt met ondernemingsrecht, contractenrecht en vastgoed en bouwrecht. Sinds 2007 is Jan-Willem advocaat.
De cliënten van Jan-Willem weten wat zij kunnen verwachten. Korte lijnen, goede bereikbaarheid en to the point. Op het gebied van bouwrecht (onder andere ook de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen & de versterking van de positie van de bouwconsument) geeft hij regelmatig lezingen.
Buiten de advocatuur heeft Jan-Willem veel bestuurlijke ervaring opgedaan in zeer diverse maatschappelijke organisaties. Binnen kantoor is hij teamvoorzitter van het team ondernemingsrecht en huur. 

Registraties

Jan-Willem heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  • Vastgoedrecht
  • Algemene praktijk
  • Ondernemingsrecht

Deze registratie verplicht Jan-Willem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Ondernemingsrecht, Vastgoed en Bouwrecht
  • Lid Vereniging voor Bouwrecht (VBR)
Nederlands, Engels, Duits
  • Honorair Consul voor Duitsland in Zeeland
  • Voorzitter Stichting Dierenasiel Walcheren
  • Lid Duits-Nederlandse Advocatenvereniging
  • Lid Lighthouse