Specialisaties

Ambtenarenrecht
Arbeidsrecht
Sociaal Zekerheidsrecht
Aansprakelijkheidsrecht
Verbintenissenrecht
Huurrecht
Incasso, beslag en executie

Bio

Mr. Jelle van Roeyen heeft zijn rechtenstudie voltooid aan de Universiteit van Tilburg (Tilburg University) en is in 2006 als advocaat beëdigd. Jelle is vanaf de aanvang van zijn advocatenloopbaan werkzaam in de ondernemingsrechtpraktijk. Hij heeft zich vervolgens toegelegd op het arbeidsrecht en aansprakelijkheidsrecht.

In 2017 voltooide Jelle met goed gevolg (cum laude) de specialisatieopleiding Tilburg Maastricht Arbeidsrecht (TMA) van de universiteiten Tilburg en Maastricht. Jelle is lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN).

Op het gebied van arbeidsrecht adviseert en procedeert Jelle over het aangaan, wijzigen en beëindigen van arbeidsovereenkomsten, flexibele arbeidsrelaties, CAO-recht, arbeidsongeschiktheid en ambtenarenrecht. Als voormalig voorzitter van een ondernemingsraad heeft hij bijzondere affiniteit met het medezeggenschapsrecht. Jelle heeft verder veel ervaring bij het begeleiden van overnames op arbeidsrechtelijk gebied en het uitvoeren van reorganisaties. Jelle verzorgt met regelmaat lezingen over de Wet werk en zekerheid (Wwz), het CAO-recht en het ontslagrecht.

Met betrekking tot het aansprakelijkheidsrecht adviseert Jelle onder meer over (de beëindiging en nakoming van) overeenkomsten, onrechtmatige daad, werkgeversaansprakelijkheid en hoofdelijke aansprakelijkheid. Jelle heeft een ruime proceservaring en is daardoor goed thuis in procedures voor rechtbanken en hoven.

Jelle is werkzaam vanuit onze vestigingen in Terneuzen en Middelburg. In zijn dagelijkse praktijk staat hij met name bedrijven, instellingen en lagere overheden bij. Jelle houdt van de advocatuur en voor zijn cliënten zal hij altijd dat stapje extra doen. Zijn motto: advocaat ben je altijd, 24 uur per dag.

Jelle heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  • Arbeidsrecht
  • Ondernemingsrecht

Deze registratie verplicht Jelle elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Specialisatieopleiding

Tilburg Maastricht Arbeidsrecht (TMA)

Nevenactiviteiten

Lid Jong Management
Lid Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN)

Kennismaken?

Als u met ons van gedachten wilt wisselen over uw zaak of als u eens kennis wilt maken met ons kantoor, neemt u dan gerust contact op.

E-mailadres: 
Telefoonnummer: 
Mobiel telefoonnummer: 
< Naar overzicht