Specialisaties

Aansprakelijkheidsrecht
Bestuursrecht
Bouwrecht
Contractenrecht
Omgevingsrecht
Overheidsaansprakelijkheidsrecht
Overheidspraktijk

Bio

Mr. drs. J.J. (Jan) Jacobse is na zijn afstuderen aan de Universiteit Leiden (1995) enige tijd werkzaam geweest als bedrijfsadviseur bij een werkgeversorganisatie. Sinds zijn beëdiging in 1997 is Jan werkzaam als advocaat, eerst in Lelystad en Almere en daarna, sinds 2002, in Middelburg en Rotterdam. Laatst als partner bij Adriaanse van der Weel Advocaten. Nu als partner, Teamvoorzitter van het Team overheid en aansprakelijkheid en lid van het dagelijks bestuur bij Justion Advocaten.

Jan heeft een landelijke praktijk. Hij adviseert en procedeert vooral op het gebied van (overheids)aansprakelijkheid, bouwrecht, vastgoedrecht en bestuursrecht, vaak in een politiek en bestuurlijk gevoelige context. Een groot deel van de praktijk wordt gevormd door waterschappen en hoogheemraadschappen. De ‘waterpraktijk’ is inmiddels een specialisme geworden waar Jan veel ervaring in heeft opgebouwd (zie o.a. www.rechtspraak.nl). Hij heeft inmiddels ook een omvangrijke expertise opgebouwd op het gebied van samenwerkende overheden en de aansprakelijkheidsrisico’s daarvan. Jan heeft daarnaast bijzondere belangstelling voor de zogenaamde grondwettelijke vrijheden. Daarom doet hij met enige regelmaat mediazaken en behandelt hij kwesties over onrechtmatige (media)uitlatingen.

In juridisch complexe zaken voelt Jan zich in zijn element en maakt hij het verschil. Ook onder grote druk behoudt hij het vermogen om het speelveld te overzien. Daarbij is hij transparant, zakelijk en zegt hij waar het op staat. Gebruikmakend van zijn ruime ervaring in procedures, weet hij ook in advisering ongelukken te voorkomen. Mede om die reden werkt hij ook voor grote landelijke partijen als (overheids)verzekeraars.

Jan verzorgt met grote regelmaat (in-house) cursussen, lezingen en hij publiceert. Hij heeft in en buiten de advocatuur ruime bestuurlijke ervaring.

In augustus 2021 heeft Jan zijn Master’s degree behaald aan de Protestantse Theologische Universtiteit. 

Jan heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

 • Burgerlijk procesrecht
 • Vastgoedrecht

Deze registratie verplicht Jan elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Publicaties

 • Auteur van diverse artikelen voor de nieuwbrief en blogs.
 • Zorgen en plichten; een analyse van de jurisprudentie op het gebied van aansprakelijkheid voor schade door wateroverlast, gepubliceerd in O&A 2017 / 91, in december 2017.
 • Artikel over aansprakelijkheidsrisico’s bij overheidssamenwerking op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen, januari 2015 in het tijdschrift ‘RisicoBewust’ van Centraal Beheer.
 • ‘Op het verkeerde been gezet?’ gepubliceerd in de Nieuwsbrief Overheid, uitgave Centraal Beheer, nummer 5, mei 2013.
 • Medeauteur van ‘Verhaal van schade door de overheid’, uitgave van OVO u.a. 2008.

Cursussen

 • Cursus Natje, droogje, zoutje; Summertour Centraal Beheer voor Waterschappen , 01-07-2021.
 • ​Cursus Schuld- en risicoaansprakelijkheid in de overheidspraktijk voor de gemeente Westland , 10-12-2020.
 • Cursus Toezeggingen en cursus Overheidsaansprakelijkheid voor Privaatrechtelijk handelen & Onrechtmatige besluiten voor de gemeente Westland , 19-11-2020.
 • Cursus Mandaat & delegatie voor Centraal Beheer , 03-11-2020.
 • Cursus Schadevergoeding en nadeelcompensatie voor overheden, voor de gemeente Hulst , 2-12-2019.
 • Cursus Actualiteiten aansprakelijkheid voor Centraal Beheer , 10-10-2019.
 • Cursus ‘Van contact tot contract’ voor collegeleden en directies, mei 2019.
 • cursus Actualiteiten aansprakelijkheid bij Waterschap Rivierenland, 27-05-2019.
 • cursus Schuld- en risicoaansprakelijkheid in de waterschapspraktijk bij Waterschap Brabantse Delta, 08-03-2018.
 • Cursus Schuld- en risicoaansprakelijkheid in de waterschapspraktijk bij Unie van Waterschappen, 08-02-2018.
 • Cursus Schuld- en risicoaansprakelijkheid in de waterschapspraktijk bij Waterschap Hollandse Delta en Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, 12-10-2017.
 • Cursus Schuld- en risicoaansprakelijkheid in de overheidspraktijk voor VerzekeringsPlatform Overheden, 28-09-2017.
 • Cursus Aansprakelijkheidsrisico’s van samenwerking binnen het sociaal domein voor Melior, 13/14/15-06-2017.
 • Cursus ‘Schappen’ in het civiele recht bij Waterschap Brabantse Delta, 14-03-2016.
 • Cursus ‘Procederen bij de Kantonrechter’ bij Centraal Beheer, 08-03-2016.
 • Cursus ‘Schappen in het civiele recht’ bij Waterschap Brabantse Delta, Waterschap Hollandse Delta, Waterschap De Dommel, Waterschap Aa en Maas, Waterschap Scheldestromen en Hoogheemraadschap van Rijnland, voorjaar 2016.
 • Cursus Contracteren, handelen, besluiten en samenwerken bij Hoogheemraadschap van Rijnland, 19-01-2016.
 • Cursus Actualiteiten aansprakelijkheid bij Gemeente Gemert-Bakel, 31-03-2015.
 • Cursus Actualiteiten aansprakelijkheid bij Waterschap Rivierenland, 10-02-2015.
 • Cursus Actualiteiten aansprakelijkheid bij Gemeente Goes, 05-02-2015.
 • Cursus overheidsaansprakelijkheid bij diverse waterschappen en gemeenten (onrechtmatige besluitvorming, toezeggingen, informatieverstrekking en contracteren voor overheden), 2014/2015.
 • Cursus Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten bij diverse waterschappen en gemeenten, 2014/2015.
 • Regionale bijeenkomsten over het thema: ‘Risico’s van (overheids)samenwerking’ te Alkmaar, Ede, Gouda, Zwolle en Eindhoven, 2014/2015.
 • Cursus samenwerking(sverbanden) tussen overheden op basis van de Wgr, 2014.
 • Hoofdspreker op themadag Overheid (drie maal) van Centraal Beheer, samen met collega mr. Ronald Pieterse en trendwatcher Adjiedj Bakas, 2013.
 • Cursus Schade en aansprakelijkheid bij Waterschap Rivierenland, 30-10-2012.
 • Zestal lezingen door het hele land over het thema: ‘Verhaal van schade door de overheid’, voor het congres- en studiecentrum VNG/Onderlinge Verzekeringen Overheid u.a. (OVO), september 2008.

Nevenactiviteiten

Lid comité van Aanbeveling ‘De Wegwijzer’ te Almere.
Lid comité van Aanbeveling ‘Kimon’ te Apeldoorn.
Lid Classicale college voor de behandeling van bezwaren en geschillen (PKN).
Lid Raad van Toezicht van de Stichting Het Zeeuwse Landschap.
Lid Vereniging voor Bouwrecht (VBR).
Lid Vereniging voor Bouwrecht-Advocaten (VBR-A).
Lid dagelijks bestuur Justion Advocaten.

Kennismaken?

Als u met ons van gedachten wilt wisselen over uw zaak of als u eens kennis wilt maken met ons kantoor, neemt u dan gerust contact op.

E-mailadres: 
Telefoonnummer: 
Mobiel telefoonnummer: 
< Naar overzicht