Justion Advocaten is vaste sponsor van de Roosevelt Four Freedoms. Dit jaar wordt de Four Freedoms Awards uitgereikt in New York op 23 september 2023 en in 2024 zal dat weer in Middelburg het geval zijn. Justion steunt van harte de doelstelling van de Foundation die zich inzet voor de noodzakelijke vrijheden van de mens.

 

De laureaten zijn dit jaar: Nancy Pelosi (Freedom medal), Tracie Hall (Vrijheid van meningsuiting), dr. Walter Earl Fluker (Vrijheid van godsdienst), Ady Barkan (Vrijwaring van gebrek) en Bennie Thompson (Vrijwaring van vrees).

Op de website van de Roosenvelt Four Freedoms vind je alle informatie over de activiteiten en de evenementen die worden georganiseerd.

Vrijheid van meningsuiting * Vrijheid van godsdienst * Vrijheid van gebrek * Vrijheid van vrees
Franklin Delano Roosevelt , Four Freedoms Speech 6 januari 1941