Dit jaar vindt opnieuw de uitreiking van de Four Freedoms Awards in Middelburg plaats. Op 11 april 2024 vormt De Abdij het decor voor deze bijzondere ceremonie.

De Four Freedoms Awards worden al ruim veertig jaar lang toegekend aan personen en organisaties, die met hun inzet en prestaties een grote toewijding lieten zien aan de idealen van Franklin Delano Roosevelt. In zijn historische Four Freedoms speech uit 1941 verkondigde hij dat iedereen, overal ter wereld, recht heeft op vier fundamentele mensenrechten. Op 11 april aanstaande wordt wederom de aandacht gevestigd op deze belangrijke maatschappelijke pijlers: vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst, vrijwaring van gebrek en vrijwaring van vrees.

Dit jaar is ervoor gekozen dat aan elke laureaat een presenter is gekoppeld die zich verbonden voelt met de laureaat. De laureaten die dit jaar worden geëerd zijn:

  • de internationale Four Freedoms Award is voor Save Ukraine uitgereikt
    door minister-president Mark Rutte
  • de award voor Vrijheid van Meningsuiting gaat naar Bellingcat uitgereikt door journalist Derk Sauer
  • de award voor Vrijheid van Godsdienst gaat naar Zumretay Arkin uitgereikt door Eduard Nazarski
  • de award voor Vrijwaring van Gebrek gaat naar Sonîa Guajajara uitgereikt door Melati Wijsen
  • de award voor Vrijwaring van Vrees gaat naar Grace Forrest uitgereikt door Jeangu Macrooy

Op de website van de Roosevelt Four Freedoms vind je alle informatie over de activiteiten en de evenementen die worden georganiseerd.

Justion Advocaten is vaste sponsor van de Roosevelt Four Freedoms. Justion steunt van harte de doelstelling van de Foundation die zich inzet voor de noodzakelijke vrijheden van elk mens.