mr. R.M. (Ronald)  Pieterse

Specialisaties

Aansprakelijkheid
Bestuursrecht
Bouwrecht
Contractenrecht
Omgevingsrecht
Overheidsaansprakelijkheid
Overheidspraktijk

Bio

Mr. R.M. (Ronald) Pieterse is privaatrechtelijk afgestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Voor zijn overstap naar de advocatuur heeft Ronald brede (werk)ervaring binnen de overheid opgebouwd. Zo werkte Ronald vijf jaar bij de Koninklijke Marechaussee en zes jaar als jurist bij een gemeente, waar hij zich toelegde op het openbare orderecht, bouwrecht, ruimtelijke ordening en bestuurlijke handhaving.

Doordat Ronald de overheid van binnenuit kent, is hij goed op de hoogte van alle bijzonderheden, werkwijzen en specifieke wensen van overheidsklanten en –verzekeraars en is hij in staat om vanuit juridische vraagstukken toe te werken naar praktische en werkbare oplossingen.

Ronald adviseert en procedeert o.a. op het gebied van overheidsaansprakelijkheid (schadevergoeding en nadeelcompensatie), bouwrecht (UAV, UAV-GC en DNR), bestuursrecht, omgevingsrecht en samenwerkende overheden (Wgr), vaak in een politiek en bestuurlijk gevoelige context. Mede vanwege deze ervaring werkt Ronald ook voor grote landelijke partijen als overheidsverzekeraars.

Vanuit zijn specialismen verzorgt Ronald regelmatig cursussen en lezingen voor cliënten door het gehele land en publiceert hij.

In 2012 was Ronald winnaar van zowel de Zeeuwse als de landelijke pleitwedstrijden. Ronald werkt vanuit onze vestigingen in Middelburg en Rotterdam.

Publicaties en cursussen

  • Cursus ‘Procederen bij de Kantonrechter’ bij Centraal Beheer, 08-03-2016
  • Artikel over aansprakelijkheidsrisico’s bij overheidssamenwerking op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen (januari 2015 in het tijdschrift RisicoBewust van Centraal Beheer samen met collega mr. J.J. (Jan) Jacobse)
  • Cursus overheidsaansprakelijkheid bij diverse waterschappen en gemeenten (onrechtmatige besluitvorming, toezeggingen, informatieverstrekking en contracteren voor overheden), 2014/2015
  • Cursus Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten bij diverse waterschappen en gemeenten (2014/2015)
  • Regionale bijeenkomsten 2014 over het thema: ‘Risico’s van (overheids)samenwerking’ te Alkmaar, Ede, Gouda, Zwolle en Eindhoven
  • Cursus samenwerking(sverbanden) tussen overheden op basis van de Wgr (2014)
  • Hoofdspreker op themadag Overheid 2013 (3 keer) van Centraal Beheer, samen met collega mr. J.J. (Jan) Jacobse en trendwatcher Adjiedj Bakas
  • De beslissing omtrent invordering van verbeurde dwangsommen in de praktijk, Gst. 2012- 119 (samen met mr. C.J. (Jaap) IJdema)

Nevenactiviteiten

Vereniging Jonge Onroerend goed Juristen (VJOJ)
Vereniging voor Bouwrecht (VBR)

Kennismaken?

Als u met ons van gedachten wilt wisselen over uw zaak of als u eens kennis wilt maken met ons kantoor, neemt u dan gerust contact op.

E-mailadres: 
Telefoonnummer: 
Mobiel telefoonummer: 
< Naar overzicht