Specialisaties

Overheidspraktijk
Bestuursrecht
Procederen en arbitrage
Overheidsprivaatrecht
Aansprakelijkheid en nadeelcompensatie

Bio

Mr. R.M. (Ronald) Pieterse is privaatrechtelijk afgestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Voor zijn overstap naar de advocatuur heeft Ronald ruime werkervaring binnen de overheid opgebouwd. Zo werkte Ronald vijf jaar bij de Koninklijke Marechaussee en zes jaar als jurist bij een gemeente.

Doordat Ronald de overheid van binnenuit kent, is hij goed op de hoogte van de bijzonderheden, werkwijzen en specifieke wensen van overheidsklanten. Daardoor is hij in staat om vanuit juridische vraagstukken snel toe te werken naar praktische en werkbare oplossingen.

Ronald adviseert en procedeert op het snijvlak van overheidsprivaatrecht en bestuursrecht, met een focus op overheidsaansprakelijkheid en nadeelcompensatie. Hij behandelt o.a. claims tegen overheden  met betrekking tot onrechtmatige besluiten, wegbeheer, het niet-nakomen van toezeggingen en het aangaan en beëindigen van overeenkomsten, waaronder samenwerkingsovereenkomsten tussen overheden (Wgr). Het betreft vaak politiek en bestuurlijk gevoelige zaken en mede daarom werkt Ronald ook voor grotere landelijke partijen als overheidsverzekeraars.

De landelijke praktijk bestaat voor een aanzienlijk deel uit het werken voor waterbeheerders (waterschappen, hoogheemraadschappen en gemeenten). Ronald heeft zich de afgelopen jaren gespecialiseerd in alle juridische facetten van waterbeheer, waaronder vergunningverlening/handhaving, contracteren en schadevergoeding (rechtmatig en onrechtmatig handelen).

Vanuit zijn specialismen verzorgt Ronald regelmatig lezingen en  cursussen voor cliënten door het gehele land en publiceert hij.

In 2012 was Ronald winnaar van zowel de Zeeuwse als de landelijke pleitwedstrijden. Ronald werkt vanuit onze vestigingen in Middelburg en Rotterdam.

Publicaties

 • Auteur van diverse artikelen voor de nieuwsbrief en blogs
 • Artikel: Zorgen en plichten; een analyse van de jurisprudentie op het gebied van aansprakelijkheid voor schade door wateroverlast, gepubliceerd in O&A 2017 / 91, in december 2017
 • Artikel: Aansprakelijkheidsrisico’s bij overheidssamenwerking op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen, januari 2015 in het tijdschrift ‘RisicoBewust’ van Centraal Beheer
 • ‘Op het verkeerde been gezet?’ gepubliceerd in de Nieuwsbrief Overheid, uitgave Centraal Beheer, nummer 5, mei 2013

Cursussen

 • Cursus ‘Van contact tot contract’ voor collegeleden en directies, mei 2019
 • Cursus Actualiteiten aansprakelijkheid bij Waterschap Rivierenland, 27-05-2019
 • Cursus Schuld- en risicoaansprakelijkheid in de waterschapspraktijk bij Waterschap Brabantse Delta, 08-03-2018
 • Cursus Schuld- en risicoaansprakelijkheid in de waterschapspraktijk bij Unie van Waterschappen, 08-02-2018
 • Cursus Schuld- en risicoaansprakelijkheid in de waterschapspraktijk bij Waterschap Hollandse Delta en Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, 12-10-2017
 • Cursus Schuld- en risicoaansprakelijkheid in de overheidspraktijk voor VerzekeringsPlatform Overheden, 28-09-2017
 • Cursus Aansprakelijkheidsrisico’s van samenwerking binnen het sociaal domein voor Melior, 13/14/15-06-2017
 • Cursus ‘Procederen bij de Kantonrechter’ bij Centraal Beheer, 08-03-2016
 • Cursus ‘Schappen in het civiele recht’ bij Waterschap Brabantse Delta, Waterschap Hollandse Delta, Waterschap De Dommel, Waterschap Aa en Maas, Waterschap Scheldestromen en Hoogheemraadschap van Rijnland, voorjaar 2016
 • Cursus Contracteren, handelen, besluiten en samenwerken bij Hoogheemraadschap van Rijnland, 19-01-2016
 • Cursus Actualiteiten aansprakelijkheid bij gemeente Gemert-Bakel, 31-03-2015
 • Cursus Actualiteiten aansprakelijkheid bij Waterschap Rivierenland, 10-02-2015
 • Cursus Actualiteiten aansprakelijkheid bij gemeente Goes, 05-02-2015
 • Cursus overheidsaansprakelijkheid bij diverse waterschappen en gemeenten (onrechtmatige besluitvorming, toezeggingen, informatieverstrekking en contracteren voor overheden), 2014/2015
 • Cursus Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten bij diverse waterschappen en gemeenten, 2014/2015
 • Regionale bijeenkomsten over het thema: ‘Risico’s van (overheids)samenwerking’ te Alkmaar, Ede, Gouda, Zwolle en Eindhoven, 2014/2015
 • Cursus samenwerking(sverbanden) tussen overheden op basis van de Wgr (2014)
 • Hoofdspreker op themadag Overheid (drie maal) van Centraal Beheer, samen met collega mr. Jan Jacobse en trendwatcher Adjiedj Bakas, 2013
 • Zestal lezingen door het hele land over het thema: ‘Verhaal van schade door de overheid’, voor het congres- en studiecentrum VNG/Onderlinge Verzekeringen Overheid u.a. (OVO), september 2008

Nevenactiviteiten

Vereniging Jonge Onroerend goed Juristen (VJOJ)
Vereniging voor Bouwrecht (VBR)

Kennismaken?

Als u met ons van gedachten wilt wisselen over uw zaak of als u eens kennis wilt maken met ons kantoor, neemt u dan gerust contact op.

E-mailadres: 
Telefoonnummer: 
Mobiel telefoonnummer: 
< Naar overzicht