Specialisaties

Bestuursrecht
Overheidsaansprakelijkheid
Overheidspraktijk
Subsidie- en staatssteunrecht

Bio

Mr. dr. P.C. (Paul) Adriaanse is bij Justion Advocaten werkzaam als advocaat op de specialisatiegebieden subsidie- en staatssteunrecht, bestuursrecht, omgevingsrecht, (overheids)aansprakelijkheid en overheidspraktijk. Paul adviseert en procedeert op deze gebieden voor zowel ondernemingen, overheden als semi overheden. Paul geeft regelmatig (postacademisch) onderwijs en cursussen op het terrein van het staatssteunrecht. Ook publiceert hij op het gebied van staatssteun en aanverwante rechtsterreinen. Hij is medeoprichter en lid van de stuurgroep van het Landelijk Staatssteunnetwerk. Paul is in 1999 afgestudeerd in zowel het staats- en bestuursrecht als het privaatrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij studeerde tevens in Parijs en Florence waar hij in 2000 een LL.M. behaalde in Comparative, European and International Legal Studies aan het Europees Universitair Instituut. Aansluitend werkte hij vijf jaar als promovendus bij de afdeling Europees recht van de Vrije Universiteit Amsterdam. In 2006 promoveerde hij daar op zijn proefschrift met als titel ‘Handhaving van EG-recht in situaties van onrechtmatige staatssteun’. Van 2006 tot 2014 werkte hij voltijds bij de afdeling staats- en bestuursrecht van de Universiteit Leiden, eerst als universitair docent, vervolgens als universitair hoofddocent. In 2009/2010 werkte hij vijf maanden binnen Directoraat-generaal Concurrentie van de Europese Commissie bij de afdeling die toeziet op de handhaving van het staatssteunrecht in de EU-lidstaten. Sinds mei 2014 is Paul werkzaam bij Justion advocaten.

Daarnaast is hij (parttime) universitair hoofddocent bij de afdeling staats- en bestuursrecht van de Universiteit Leiden. In die hoedanigheid is hij ook coördinator van de Leiden Expert Group on State Aid.

Publicaties

 • ‘Inzet van gemeentelijk vastgoed ter stimulering van tijdelijke creatieve leefbaarheidsinitiatieven (anti-leegstandsinitiatieven). Een tour d’horizon langs de juridische mogelijkheden, de voetangels en klemmen binnen de kaders van het staatssteunrecht en de Wet Markt en Overheid’, Gst 2019/72, p. 346-357, samen met J.M. van Koeveringe-Dekker;
 • Annotatie bij Rb Rotterdam 31 augustus 2017, AB 2017/432 (Geschil over de vaststelling van een proef gratis parkeren op zaterdagen in de gemeentelijke parkeergarages in het algemeen belang), samen met A.H.A. Mohammad (UL);
 • Wetenschappelijke annotatie bij CBb 21 december 2016, AB 2017/431 (Geschil over vermeende concurrentievervalsing door exploitatie van sportaccommodaties door gemeente Zoetermeer), samen met A.H.A. Mohammad (UL);
 • ‘The Influence of EU State Aid Law on the Allocation of Limited Rights by National Authorities’, in: P. Adriaanse, F. van Ommeren, W. den Ouden & J. Wolswinkel (Eds.), Scarcity and the State I. The Allocation of Limited rights by the Administration, Antwerpen: Intersentia 2016, p. 219 e.v.;
 • 'Ex-ante- en ex-posttoezicht op groeps- en de-minimisvrijstellingen in het kader van gemoderniseerd staatssteunrecht. Een onderzoek naar de rol van de Europese Commissie en overheden en rechters in de EU-lidstaten', SEW 2013, p. 514-536;
 • 'Vergoedende maatregel of steunmaatregel? Het Europese staatssteunrecht als begrenzer van schadevergoedingen', in: T. Barkhuysen, W. den Ouden en M.K.G. Tjepkema (red.), Coulant compenseren? Over overheidsaansprakelijkheid en rechtspolitiek, Deventer: Kluwer 2012, p. 641-658;
 • 'Procederen over staatssteun voor Nederlandse rechters', Tijdschrift voor Staatssteun 2011, p. 13-21.

Cursussen en activiteiten

 • Verdiepingssessie ‘Creatieve anti-leegstandsinitiatieven in gemeentelijk vastgoed, stimuleren binnen de kaders van staatssteun en Markt en Overheid’ tijdens de Gemeentelijke Vastgoed Dag van het Instituut Voor Vastgoed & Duurzaamheid (IVVD), samen met mr. J.M. (Jolanda) van Koeveringe-Dekker, 9 oktober 2019
 • Cursus Staatssteun basis, SSR, 27 mei 2019
 • Honoursvak ‘Staatssteun: juridische uitdagingen in theorie en praktijk’, Honours College Law Universiteit Leiden, voorjaar 2019
 • Cursus Actualiteiten staatssteun, Juridisch PAO, 16 november 2018
 • Cursus Staatssteun basis, SSR, Rechtbank Den Haag, 15 november 2018
 • Moderator bij Congres Leren zorgvuldig revolveren, Universiteit Maastricht, 8 juni 2018
 • Docent Module EU Belastingrecht II, onderdeel staatssteun, PWC/ITC Leiden, 30 mei 2018
 • Cursus staatssteunrecht voor de lokale overheid, PAO Universiteit Maastricht, 9 november 2017
 • Inhousecursus Actualiteiten bestuursrecht, 21 juni 2017
 • Verdiepingscursus staatssteun, Juridisch PAO, 9 juni 2017

Nevenactiviteiten

Universitair hoofddocent staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden (deeltijd)
Gastannotator van het tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Docent SSR
Lid Vereniging voor Bestuursrecht
Lid Nederlandse Vereniging voor Europees Recht
Lid stuurgroep Landelijk Staatssteunnetwerk
Lid medezeggenschapsraad ABS Middelburg

Kennismaken?

Als u met ons van gedachten wilt wisselen over uw zaak of als u eens kennis wilt maken met ons kantoor, neemt u dan gerust contact op.

E-mailadres: 
Telefoonnummer: 
Mobiel telefoonnummer: 
< Naar overzicht