Ons specialisme

Onze sectie strafrecht adviseert en begeleidt ondernemingen, organisaties en de overheid bij strafrechtelijke vraagstukken en in strafrechtelijke procedures. Uiteraard doen wij dit ook voor bestuurders, feitelijk leidinggevenden en ambtsdragers. Ook particulieren staan wij bij. Wij begeven ons op het terrein van de industrie en nijverheid, bouw en vastgoed, landbouw en visserij, non-profit organisaties en landelijke en lokale overheid. Wij zijn bekend met de verschillende inspectie- en opsporingsdiensten, zoals de Fiod, de douane, ILT, NVWA, SZW, zorg- en onderwijsinspectie, de Kansspelautoriteit, de FIU, BFT en de Rijksrecherche. Ook de Onderzoeksraad voor Veiligheid met haar eigen regelgeving en dynamiek is voor ons bekend terrein. Wij staan u met raad en daad bij op het politiebureau, bij doorzoekingen, bij verhoren, beslagleggingen en in de zittingszaal. Maar ook achter de schermen zijn wij actief op verschillende niveaus en betrachten wij de nodige discretie. Wij treden in contact met verschillende betrokkenen en deskundigen. Wij werken nauw samen met onze andere kantoorsecties, in het bijzonder onze sectie bestuursrecht. Zie hieronder voorbeelden uit de strafpraktijk.

Onze specialisten

Strafrecht terreinen

ambtelijke en niet-ambtelijke omkoping
schending ambtsgeheim
douanedelicten
financiële fraude, zoals in de boekhouding, faillissementen, beleggingen of met subsidies
fiscale fraude
fraude in de voedselindustrie, zoals paardenvleesfraude
vastgoedfraude
milieudelicten, in en buiten Nederland
calamiteiten en ongevallen in de bouw, op de weg, het water, de industrie en bij evenementen
fraude kansspelautomaten
overtreding van bijzondere wetgeving, zoals Flora- en Faunawet, Gezondheids- en welzijnswet voor Dieren, Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden, Visserijwet en de Waterwet.