Ons specialisme

Wij beheersen alle facetten van het recht waar de overheid mee te maken krijgt. Onze mensen zijn geselecteerd op affiniteit met u als overheidsklant en gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen. Onze werkwijze kenmerkt zich door kwaliteit, korte lijnen, uitstekende bereikbaarheid en efficiency.

Onze specialisten

De overheid, een veelkoppig monster

Kennis van het recht waar de overheid mee te maken krijgt mag u bij ons bekend veronderstellen, maar in de overheidspraktijk gaat het om meer. Gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen is een must. Inlevingsvermogen in de soms complexe (duale) verhoudingen is ook noodzakelijk. In een tijd van soms min of meer afgedwongen bovengemeentelijke samenwerking, is daar nog een extra dimensie bijgekomen. 

Om u als overheid zo goed mogelijk van dienst te zijn, hebben wij ons gespecialiseerd in u. Anders dan de titel wellicht doet vermoeden, houden de mensen die op dit vakgebied werken van de eigenaardigheden en soms ook tegenstijdigheden van de overheidspraktijk. Natuurlijk adviseren en procederen wij in bestuursrechtelijke en civielrechtelijke zaken. We zijn echter ook actief als onderhandelaar, casemanager, ghostwriter, woordvoerder richting de pers, voorzitter van PPS-constructies en soms ook zelfs als crisismanager. Ons werk is dus heel divers. 

Wij staan voor uw zaak! Zo hebben wij ervaring met toelichting op gevoelige dossiers in de gemeenteraad en wonen met enige regelmaat een B&W-vergadering bij. Complexe dossiers, waarbij het aankomt op het bewaken van alle belangen van een overheid, inclusief het imago richting de samenleving en in de media, zijn bij ons in goede handen. Ook verhalen wij schade voor de overheid en treden wij op voor de overheidsopdrachtgever bij o.a. de Raad van Arbitrage voor de bouw. Wij zijn vertrouwd met geïntegreerde contractsvormen en ontzorgen u zoveel mogelijk.

Overheidspraktijk terreinen

Overeenkomsten met de overheid, feitelijk handelen, besluiten en samenwerken
Opstellen en toetsen van samenwerkingsovereenkomsten
Opstellen en toetsen van bestuursovereenkomsten (Wgr)
Opstellen en toetsten van inkoopvoorwaarden
Wanprestatie/ onrechtmatige daad
Beëindigen overeenkomsten
Toetsten bestekken (UAV-GC)/ geïntegreerde contracten
PPS
Anterieure overeenkomsten/ Projectontwikkeling
Uitleg van overeenkomsten
Gemeentewet, Provinciewet, Waterwet, Nationaal Bestuursakkoord Water, Waterschapsrecht, Algemene wet bestuursrecht en Wet openbaarheid van bestuur.
Optreden voor de overheid in een procedure
Opstellen verweerschrift
Verdediging van de overheid ter zitting bestuursrechter
Verdediging van de overheid ter zitting civiele rechter
Verdediging van de overheid ter zitting Raad van Arbitrage/NAI/geschillencommissie
Opstellen en uitbrengen van een dagvaarding
Opstellen processtukken
Leggen van beslag
Kort geding/verzoek om voorlopige voorzieningen
Verzoek voorlopig getuigenverhoor
Deskundigenbericht
Verhaal van schade overheid
Mediarecht
Ambtenarenrecht
Optreden achter de schermen
Advisering aan bestuur
Opstellen stukken/ opstellen besluiten
Second opinion
Crisismanagement
Mediation overheid