Ons specialisme

Het begeleiden van gebiedsontwikkeling en het sluiten van anterieure overeenkomsten; het (vooraf) toetsen van bestemmingsplannen, vergunningen en het signaleren van voetangels en klemmen. Het voeren en begeleiden van (spoed) procedures voor overheden, (derde-) belanghebbenden of de bezwaarmaker. Wij houden nieuwe ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en daarom kunnen wij u steeds voorzien van een passend en actueel advies, gebaseerd op de laatste stand van de jurisprudentie, wet- en regelgeving.

Onze specialisten

De overheid als regisseur van onze omgeving

De overheid richt de omgeving in of hoe deze gebruikt mag worden. De overheden zijn daarom de spil in alles wat te maken heeft met gebiedsontwikkeling, of het nu gaat om de realisatie van een winkelcentrum, de aanleg van een weg, een bedrijventerrein, een woonwijk of een vakantiepark. Daarbij gaat het vaak om activiteiten die een ander niet wil, bijvoorbeeld een windmolen, of de uitbreiding van een vliegveld of een nieuwe woonwijk. Dat kan leiden tot spanningen en tot procedures. Omdat wij optreden voor zowel overheden als bedrijven of instellingen zien wij de (politiek) gevoeligheden en zoeken wij ook naar oplossingen; want de overheid, het bedrijfsleven, ontwikkelaar en de burgers moeten na de afronding ook weet verder.

Ons Team bestuursrecht bestaat uit advocaten met specialistische kennis omdat de betreffende advocaat bestuursrechtelijk afgestudeerd is, of er zelfs docent in is, ofwel door ervaring juist door vele jaren werkzaam zijn op het gebied en specialistenverenigingen.

Wilt u advies over de rechtspositie in verband met een voorgenomen besluit, welke voorschriften in uw nadeel zijn of waarbij u tegenstand verwacht?

Bij al dit soort vragen kunt u bij ons terecht bent u verzekerd van degelijke advisering. Waar nodig kunnen wij u bijstaan in juridische procedures.

We geven daarnaast(op aanvraag) workshops over actuele ontwikkelingen in het bestuursrecht. Heeft u belangstelling? Laat het ons weten via onderstaand contactformulier!

 

Omgevingsrecht terreinen

Vergunningen
Verordeningen
Advisering over beleidsregels, plannen en visies
Schaarse vergunningen
Exploitatievergunningen
Mer-procedure
Wet milieubeheer
Waterwet
Alle besluiten op grond van de Wabo
Handhaving opleggen van bestuursdwang/dwangsom