Ons specialisme

Het aangaan van een relatie luidt een nieuwe levensfase in. Het beëindigen van een relatie betekent niet het einde van het leven. In beide gevallen dient een stabiele financiële en zakelijk basis te worden gelegd. Wij stellen onze expertise daarover graag ter beschikking, voor u en uw kinderen.

Onze specialisten

Familierecht, waar zakelijke belangen en emoties niet gescheiden kunnen blijven

Vaak wordt gezegd dat bij het nemen van financiële en zakelijke beslissingen emoties en principes geen rol mogen spelen. In het familierecht zijn die twee echter per definitie met elkaar verbonden. Onze specialisten onderkennen dit als geen ander en staan voor u klaar om u met hun expertise en ervaring daarbij te begeleiden.

Familierecht is meer dan het voeren van de echtscheidingsprocedure, het treffen van regelingen voor de kinderen en de beantwoording van de vragen wie er al dan niet voorlopig in het huis mag blijven wonen en de inboedel krijgt. Het spreekt voor zich dat deze aspecten binnen het familierecht onze aandacht hebben, maar onze expertise ligt met name op die gebieden waarin één of beide partners vermogend is, of ondernemer in een IB-onderneming of DGA. Dan zijn de zakelijke belangen niet te onderschatten. Onze familierechtexperts zijn dan ook goed thuis in het lezen van jaarrekeningen en het doorgronden van de financiële en fiscale gevolgen van bepaalde keuzes ter zake alimentatie en/of verdeling van het vermogen.

Het vaststellen van kinder- en partneralimentatie bij ondernemers kan behoorlijk ingewikkeld zijn. Voor de bepaling van het in aanmerking te nemen inkomen kan bij een IB-ondernemer niet simpelweg de winst tot uitgangspunt worden genomen. Bovendien, het in aanmerking te nemen inkomen van een DGA kan niet worden vastgesteld uit alleen zijn salarisspecificaties. Door met een blik op de toekomst naar de onderneming en de ondernemer te kijken, hebben wij al geregeld kunnen voorkomen dat alimentatie te hoog werd vastgesteld. Dat is ook in het belang van de persoon die de alimentatie ontvangt.

Ook de verdeling van het vermogen bij een relatiebreuk is specialistenwerk. Familiebedrijven die al jarenlang bestaan, kunnen door een echtscheiding in ernstige problemen komen als de scheiding met onvoldoende oog voor het voortbestaan van de onderneming wordt afgewikkeld. En het in het kader van de echtscheiding overhevelen van vermogen van de ene partner naar de andere, heeft ook zo zijn fiscale consequenties. Onze familierechtspecialisten werken daarom vaak samen met financiële adviseurs, fiscale adviseurs en register valuators.

Natuurlijk houdt onze advisering niet op bij de afwikkeling van een relatiebreuk. Ook daarna kunnen zich nog ontwikkelingen voordoen, waarbij u deskundig advies nodig kunt hebben. Bijvoorbeeld in geval van discussie over (de uitvoering of aanpassing) een ouderschapsplan of over de vraag of het recht op alimentatie is komen te vervallen omdat er sprake is van "samenwonen als ware men gehuwd". 

Ook hebben wij ervaring met procedures over voor- en achternaamwijzigingen.

Familierecht terreinen

Aangaan van een relatie
Opstellen en toetsen van samenlevingscontracten
Toetsen van huwelijkse voorwaarden
Verbreken van een relatie
Echtscheidingen op eenzijdig of gezamenlijk verzoek
Verbreking van een geregistreerd partnerschap op eenzijdig of gezamenlijk verzoek
Verbreking van een samenlevingscontract op eenzijdig of gezamenlijk verzoek
Kinderen
Opstellen van het ouderschapsplan
Vormgeving van een zorg- en contactregeling (omgangsregeling)
Alimentatie
Berekenen en vaststellen van kinderalimentatie
Berekenen en vaststellen van partneralimentatie
Wijziging van kinderalimentatie en/of partneralimentatie
Nihilstelling van kinderalimentatie en/of partneralimentatie
Verdeling of verrekening
Verdeling van de (huwelijks-)gemeenschap
Verrekening in verband met de huwelijkse voorwaarden
Afwikkeling van het samenlevingscontract
Waardering van de te verdelen of te verrekenen vermogen
Waardering van het ondernemingsvermogen
Pensioen
Verevening of verdeling van pensioenrechten