Ons specialisme

Justion Advocaten heeft specialistische kennis op het gebied van (internationaal) handels- en contractenrecht. Wij staan cliënten in alle fasen van een contract bij; voorafgaand of tijdens de onderhandelingen, bij het opstellen en/of beoordelen van contracten en bij alle geschillen die uit contracten voort kunnen vloeien.

Onze specialisten

Contractenrecht, een kwestie van goed vastleggen

Iedere ondernemer of particulier heeft dagelijks te maken met het verbintenissenrecht, bijvoorbeeld bij het sluiten van een koopovereenkomst. De meeste huis-tuin-en-keuken-handelingen leveren zelden problemen op. Maar naarmate het contractuele belang groter wordt en het voorwerp van de overeenkomst complexer, stijgt de kans op onenigheden evenredig. Het is dan zaak de gemaakte afspraken goed en ondubbelzinnig vast te leggen. Dat is specialistisch werk. Een fout of een onduidelijkheid kan immers verstrekkende, financiële gevolgen hebben. Bij Justion Advocaten vindt u die specialistische kennis.

Wij adviseren en ondersteunen onze cliënten bij hun bedrijfsvoering en bij de ontwikkeling daarvan. Op die manier zijn we hun juridisch partner en denken we met hen mee. Een onderneming staat nooit stil.

Contracten

Feitelijk zijn alle afspraken die partijen met elkaar maken, overeenkomsten. Er zijn dan ook allerlei verschillende soorten overeenkomsten.

Sommige eenvoudige contracten zijn op internet te vinden. Zodra een contract meer complex is of de belangen groter zijn, is het zaak de specialist in te schakelen. Dan is maatwerk vereist; maatwerk dat u bij Justion Advocaten vindt. Bij het opstellen en/of het beoordelen van die maatwerkcontracten houden onze advocaten rekening met de specifieke wensen van onze cliënt. Zij houden daarbij ook voor ogen hoe de wetgever en de rechter met contractuele afspraken omgaan.

Onze specialisten verstaan de kunst om complexe, juridische kwesties praktisch te benaderen. Dit doen zij zowel bij het opstellen en beoordelen van overeenkomsten, als bij de advisering over en behandeling van geschillen en procedures die uit overeenkomsten voort kunnen vloeien.

Algemene voorwaarden

Bij het aangaan van overeenkomst krijgt bijna iedereen te maken met algemene voorwaarden. Met die algemene voorwaarden probeert men risico’s te beperken door vast te leggen onder welke voorwaarden overeenkomsten worden gesloten, wanneer men wel of juist niet aansprakelijk gesteld kan worden en tot welke bedragen men aansprakelijk is.

Hoewel iedere deelnemer aan het handelsverkeer zich realiseert dat die algemene voorwaarden heel belangrijk zijn, gaat het hier toch vaak mis. Justion Advocaten adviseert haar cliënten zowel bij het opstellen van die algemene voorwaarden en het screenen daarvan, als bij het op juiste wijze van toepassing verklaren van die voorwaarden.

Indien u geïnteresseerd bent in een workshop over de toepasselijkheid van algemene voorwaarden of uw algemene voorwaarden wil laten screenen, kunt u uiteraard vrijblijvend contact opnemen met één van onze advocaten.

Contractenrecht terreinen

Koopovereenkomsten
Distributie- en agentuurovereenkomsten
Franchiseovereenkomsten
Overeenkomsten van geldlening
Overeenkomsten van opdracht, zoals aanneming van werk
Samenwerkingsovereenkomsten
Intentieovereenkomsten
Geheimhoudingsovereenkomsten
Managementovereenkomsten
Licentieovereenkomsten
Algemene voorwaarden
Inlening
Aansprakelijkheid en schadevergoeding
Onrechtmatige concurrentie
Incasso, beslag en executie
Financiering en zekerheden