Rosa maakt deel uit van de expertise overheid en aansprakelijkheid. Ze is met name geïnteresseerd in overheidsaansprakelijkheid en waterrecht. Rosa Hoondert is sinds 11 juni 2024 werkzaam bij Justion Advocaten in Middelburg als paralegal.

Tijdens haar Bachelor Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden heeft ze verschillende keuzevakken gevolgd zoals: Corporate Social Responsibilities, Business Analytics en Immigratierecht. Haar bachelorscriptie ging over het spanningsveld tussen immigratierecht en democratische legitimiteit.

Komend jaar zal ze de master Staats- en Bestuursrecht volgen aan de Universiteit van Leiden.

Nederlands, Engels