Diel heeft een uitgebreide ervaring opgebouwd in individuele ontslagprocedures, reorganisaties, bedrijfsmanagement, sportrecht en het doceren op deze terreinen.

Diel is in 1992 bedrijfs- en privaatrechtelijk afgestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en sinds 1993 als advocaat gevestigd te Terneuzen. Tijdens zijn studie was Diel werkzaam in diverse managementfuncties en – in de rang van majoor – als docent bij de Militair Juridische Dienst van de Koninklijke Landmacht. Sinds zijn overstap naar de advocatuur in 1993 is hij werkzaam geweest in de bedrijvenpraktijk en heeft hij zich gaandeweg toegelegd op het arbeids- en ontslagrecht, alsmede het sociaal zekerheidsrecht. In 2004 heeft Diel de postacademische specialisatieopleiding Arbeidsrecht aan de Grotius Academie afgerond. Daarnaast heeft hij zich de laatste jaren verdiept in het sportrecht.

Registraties

Diel heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  • Arbeidsrecht
  • Sportrecht

Deze registratie verplicht Diel elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Arbeidsrecht en Ambtenarenrecht, Ondernemingsrecht
  • Grotius Academie Arbeidsrecht
  • Lid Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN)
  • Lid Vereniging voor Sport en Recht (VSR)
  • Lid VNO/NCW Brabant Zeeland
Nederlands, Engels
  • Lid Rotaryclub Terneuzen