"Met name voor aanbestedingsprocedures die nog in voorbereiding zijn en/of waarbij de opdracht nog niet is gegund, is het voor aanbestedende diensten zinvol om tijdig bij te sturen."

De inval van Rusland in Oekraïne leidt tot vragen in de aanbestedingspraktijk. Na de inval van Rusland in Oekraïne rijzen vragen of een contract met bijvoorbeeld een Russische energieleverancier of een dochteronderneming daarvan kan worden beëindigd of in geval van een lopende aanbesteding, bepaalde ondernemingen kunnen worden uitgesloten van deelname. 

Europa Decentraal heeft over deze en andere vragen de notitie “aanbestedingsvragen Russische leveranciers” gepubliceerd. De notitie is hier te lezen. Met name voor aanbestedingsprocedures die nog in voorbereiding zijn en/of waarbij de opdracht nog niet is gegund, is het zinvol om tijdig bij te sturen. Enerzijds kan gedacht worden aan het weren van ondernemers uit Rusland in aanbestedingsprocedures, hetgeen mogelijk is nu Rusland geen partij is bij de Government Procurement Agreement (GPA). Anderzijds is het ook mogelijk om via de gunningscriteria te sturen.

Ook bij het opstellen van de specificaties van de opdracht kan het zinvol zijn actief rekening te houden met de actuele ontwikkelingen. Zo kan het zinvol zijn om eisen te stellen rondom cybersecurity en/of (toezicht op) een veilige inrichting van de digitale infrastructuur. Kortom: het is zaak op veel fronten extra alert te zijn. Wij denken hierbij uiteraard graag met u mee.

< Naar overzicht