"De Afdeling bestuursrechtspraak geeft een compleet overzicht van de relevante jurisprudentie inzake de ladder voor duurzame verstedelijking!"

De Afdeling heeft, volgend op de voor de rechtspraktijk zeer relevante overzichtsuitspraak inzake planschades van 28 september 2016 op 28 juni 2017 opnieuw een overzichtsuitpraak gedaan. Nu gaat het om een overzicht van de uitspraken die zijn gedaan in het kader van de zogenaamde ladder voor duurzame verstedelijking. De uitspraak was in de wandelgangen al aangekondigd. Lees meer over deze uitspraak en de aanleiding daarvan in onze blog.

Meer weten? Neemt u gerust contact op met mr. Jolanda van Koeveringe-Dekker of mr. Carolien de Snoo-Verhage.

< Naar overzicht