"de volgende bijeenkomsten voor Woon&Co Rotterdam en Woon&Co Zeeland-West-Brabant staan alweer ingepland!"

Woon&Co is een regionaal netwerk voor medewerkers van woningcorporaties op het gebied van leefbaarheid. Sinds 2016 organiseren we jaarlijks diverse bijeenkomsten voor woningcorporaties in de regio Zeeland en West-Brabant.

Door het bewezen succes in deze regio, is Woon&Co nu ook actief in (de omgeving van) Rotterdam.

In de “rooftop boardroom” in het kantoor van Justion Advocaten, met een weids uitzicht over Rotterdam The Hague Airport, waren op 14 november 2019 zo’n 25 deelnemers van woningcorporaties uit Rotterdam en omgeving aanwezig bij de kennissessie met het thema: de burgemeestersluiting.

Woningcorporaties worden regelmatig geconfronteerd met gebruik van verhuurde woningen of bedrijfsruimten voor illegale doeleinden, zoals prostitutie of druggerelateerde activiteiten (productie, handel etc.). In een dergelijk geval kan de burgemeester besluiten een woning of een bedrijfsruimte voor een bepaalde tijd te sluiten.

Het was een interactieve bijeenkomst, waaraan een medewerker van de gemeente Dordrecht een bijdrage heeft geleverd met zijn presentatie over de aanpak van het gebruik van verhuurde woningen of bedrijfsruimten voor illegale doeleinden, zoals prostitutie of druggerelateerde activiteiten (productie, handel etc.).

Vragen als:

-        Wanneer kan de burgemeester een woning sluiten?
-        Hoe werkt de bestuursrechtelijke procedure?
-        Wanneer kan de verhuurder tot ontbinding van de huurovereenkomst overgaan?
-        Wat gebeurt er met de ontbonden huurovereenkomst als het besluit op een later moment wordt ingetrokken of vernietigd?
-        Wat zijn de gevolgen van het bestuursrechtelijke traject voor het civiele traject?
-        Kan de sluiting tussentijds worden opgeheven?
-        En is een bestuursrechtelijk besluit altijd voldoende om per direct over te gaan tot buitengerechtelijke ontbinding van een civielrechtelijke overeenkomst?

zijn uitgebreid aan de orde gekomen, waarbij onderling de nodige ervaringen met de (on)mogelijkheden zijn uitgewisseld.

Het was zeker een succes en de volgende bijeenkomsten voor Woon&Co Rotterdam en Woon&Co Zeeland-West-Brabant staan alweer ingepland!

Woon&Co Rotterdam: 2 april 2020, 11 juni 2020 en 5 november 2020.

Woon&Co Zeeland-West-Brabant: 16 april 2020, 25 juni 2020 en 26 november 2020.

Meer weten of wilt u er ook bij zijn?

Stuur dan een email naar: woonenco@justionadvocaten.nl 

< Naar overzicht