"Woon&Co heeft als doel het delen van kennis, het opdoen van kennis, intervisie, het uitwisselen van ervaringen en het leggen van contacten. "

Woon&Co

Woon&Co is een nieuw regionaal netwerk voor medewerkers op het gebied van leefbaarheid in Zeeland en West-Brabant.

Woon&Co heeft als doel het delen van kennis, het opdoen van kennis, intervisie, het uitwisselen van ervaringen en het leggen van contacten.

Wie zit achter Woon&Co
Initiatiefnemers van Woon&Co zijn Edith Vervuren en Joke Mikes. Beide gepassioneerde professionals en betrokken bij de corporatiesector.

Edith Vervuren is eigenaar van EVV management & advies en werkt sinds eind jaren ’90 als interim professional binnen de corporatiesector. Joke Mikes is huurrechtadvocaat en partner bij Justion Advocaten en behartigt – samen met haar collega’s uit het team ‘Bouw en Vastgoed’ - de juridische belangen van diverse woningcorporaties.

Voor wie
Woon&Co is voor medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het leefbaarheidsbeleid (collectief en individueel). U kunt hierbij denken aan functies zoals woonconsulent, gebiedsbeheerder, wijkregisseur, overlastconsulent, medewerker participatie, bewonersbegeleiding etc.   

De bijeenkomsten
Woon&Co organiseert 3 (middag)bijeenkomsten per jaar. We starten om 12.30 uur met een informele netwerk lunch en gaan daarna inhoudelijk aan de slag met een door de deelnemers gekozen thema. Hierbij kan gedacht worden aan overlast, asbest, renovatie, Wet Damocles, Rotterdamwet, (tuin) onderhoud, hennep, Wet op overleg huurders en verhuurders, gedragsaanwijzingen etc.  

De bijeenkomsten zijn interactief en bieden de mogelijkheid om  casus uit de praktijk met elkaar te bespreken. Afhankelijk van het onderwerp worden externe sprekers of extra deelnemers voor de inhoudelijke discussie uitgenodigd, zoals bijv. wijkagenten, hulpverlenende instanties, vve besturen of gemeenteambtenaren.

Het thema voor de eerste bijeenkomst is alvast door ons bedacht, deze middag zal zich richten op woonfraude.

Gratis
Deelname aan het netwerk is gratis.

Ambassadeurs
Voor het pilotjaar 2017 zoeken we nog naar ambassadeurs: we vragen drie woningcorporaties die het eerste pilotjaar, ieder eenmalig de externe kosten van een bijeenkomst ten laste van haar opleidingsbudget wil brengen.

De externe kosten van een bijeenkomst bestaan uit het huren van een locatie, lunch en drankjes. De overige bijeenkomsten in 2017 zijn uiteraard gratis voor de deelnemers van uw corporatie.

De eerste ambassadeur van Woon&Co is al gevonden: Woongoed Middelburg maakt de eerste bijeenkomst op 26 januari 2017 mogelijk.  

Deelnemen
Deelname is op basis van aanmelding voor het hele jaar. Dit zijn dus 3 bijeenkomsten. De geplande data zijn 26 januari 2017, 20 april 2017 en 26 oktober 2017. Aanmelden kan tot 24 december 2016 via woonenco@justionadvocaten.nl. Vermeld hierbij welke medewerkers deelnemen door vermelding van hun naam, functie en emailadres. Graag ontvangen we gelijk hun ‘top 3’ met thema’s.

Ambitie
We starten met een pilotjaar. Uiteraard komt er een vervolg bij succes. Gedurende het eerste jaar zullen we samen met de deelnemers de bijeenkomsten evalueren met het oog op het vervolg, zodat we met Woon&Co een blijvende, positieve, inhoudelijke bijdrage kunnen leveren aan de kwaliteit van uw dienstverlening en aan de kennis van de deelnemers.

Vragen?
U kunt uw vragen stellen via woonenco@justionadvocaten.nl of via telefoonnummer 06 – 20 335 591 (Joke Mikes) of 06 – 23 645 006 (Edith Vervuren).

Tot slot
Begin januari ontvangen de deelnemers informatie over de locatie, tijd en het programma van de eerste bijeenkomst. Daarnaast nemen wij graag even contact met u op om te informeren of u als ambassadeur bereid bent te investeren door eenmalig de kosten van een bijeenkomst op u te nemen.

< Naar overzicht